Κυρ, 20 Οκτ 2019
Αρχική  > Νομαρχίες  > Ε.Ν.Α.Ε

Συνέδριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση
Τοπικούς Κυβερνήτες προτείνει η ΕΝΑΕ
Όλες οι εισηγήσεις των παρατάξεων

15/5/2008
Τη δημιουργία νέων αυτοδιοικητικών σχημάτων που πρέπει να ονομαστούν Αυτοδιοικητικες περιφέρειες, με επικεφαλής Κυβερνήτες, προτείνει η ΕΝΑΕ.
Στην εισήγηση της πλειοψηφίας που θα παρουσιάσει στις εργασίες του εκτάκτου συνεδρίου για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση που πραγματοποιείται αύριο και μεθαύριο, ο Β΄ Αντιπρόεδρος της ΕΝΑΕ, Νομάρχης Δράμας Κ. Ευμοιρίδης, τονίζεται ότι: «Η επιλογή του πιο αποδοτικού συστήματος Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης πρέπει να στηριχθεί στη δημιουργία αιρετών πολιτικών οργάνων με ευρεία δημοκρατική νομιμοποίηση και με ισχυρό επιτελικό και προγραμματικό λόγο, στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού πολιτικού οργάνου, με εγγυημένη αντιπροσώπευση των σημερινών Νομών και εξασφαλισμένες διαδικασίες διαβούλευσης και συνεργασίας μεταξύ Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και μεταξύ των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης».

Η πλειοψηφία της ΕΝΑΕ που προσκειται στη Νέα Δημοκρατία, αναγνωρίζει σημαντικές δυσκολίες για την προώθηση της Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Στην εισήγηση τονίζεται ότι:

- Η Διοικητική Μεταρρύθμιση σε όλα τα επίπεδα προϋποθέτει σοβαρή μελέτη και κυρίως απαιτεί προηγούμενη Συνταγματική Αναθεώρηση που θα επαναπροσδιορίζει τα όρια όλων των εξουσιών (Δικαστικής-Νομοθετικής-Εκτελεστικής) θα καθιερώνει την Αυτοδιοίκηση ως τέταρτη εξουσία και συγχρόνως πρέπει να μεταρρυθμιστεί και η δομή της κρατικής διοίκησης και η έκταση των αρμοδιοτήτων της.

-Η εξασφάλιση πόρων μέσω της φορολογικής μεταρρύθμισης είναι ένα από τα προαπαιτούμενα για την επιτυχία της Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί τόσο η διοικητική όσο και η οικονομική αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης με τη μεταφορά πόρων από την Κεντρική Διοίκηση με κοστολόγηση των αρμοδιοτήτων και με την προϋπόθεση να συνοδεύεται κάθε παραχωρούμενη αρμοδιότητα με τους αντίστοιχους πόρους και με απόλυτο πάντα σεβασμό στις αρχές της αυτονομίας, της εγγύτητας και της επικουρικότητας.

-Η Μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης δεν πρέπει να γίνει μεμονωμένα, αλλά να είναι ενταγμένη στο πλαίσιο ενός συνολικού εθνικού προγράμματος μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Επιπλέον κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία Γενικής Γραμματείας Μεταρρύθμισης, η οποία πρώτα και πάνω απ’ όλα αφενός μεν θα προδιαγράψει σωστά τα στάδια της μεταρρύθμισης, με λεπτομερή καταγραφή των αναγκαίων μέτρων στο καθένα απ’ αυτά, αφ’ ετέρου δε θα εκπονήσει τις γενικές γραμμές του επιχειρησιακού σχεδίου για τη μετάβαση στο νέο καθεστώς, προβλέποντας ταυτόχρονα τον αναγκαίο υποστηρικτικό μηχανισμό για την εξειδίκευσή του, η οποία μάλιστα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εξαρτηθεί από άλλους, εξωγενείς, παράγοντες.

Όσον αφορά τον νέο Αυτοδιοικητικο Χάρτη, η ΕΝΑΕ τάσσεται υπέρ της μείωσης του αριθμού των ΟΤΑ τα χωρικά όρια των οποίων πρέπει να προσδιορισθούν με συγκεκριμένα, σαφή και αντικειμενικά κριτήρια, «χωρίς εμμονές και προκαταλήψεις και χωρίς να έχουμε άλλες σκέψεις στο πίσω μέρος του μυαλού μας».

Στη εισήγηση του ο κ. Ευμοιρίδης αναφέρεται και στις αρμοδιότητες που θα προσδώσουν αναπτυξιακό ρόλο στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, οι οποίες πρέπει να αφορούν:

. Το σχεδιασμό και προγραμματισμό της ανάπτυξης της Αυτοδιοικητικής Περιφέρειας.
. • Την εφαρμογή των περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων.
. • Την κατασκευή, τον έλεγχο και τη συντήρηση των δημοσίων έργων.
. • Την εφαρμογή των προγραμμάτων πολιτικής προστασίας και των μέτρων μεταναστευτικής πολιτικής.
. • Την εξειδίκευση και εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών για το εμπόριο, τη βιομηχανία, την προστασία του καταναλωτή, το περιβάλλον και την απασχόληση.
. • Την εξειδίκευση και εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
. • Την εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών για τη δημόσια υγεία, την πρόνοια και τη λήψη προληπτικών μέτρων.
. • Την υποστήριξη της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων.
. • Την υποστήριξη του αγροτοκτηνοτροφικού-αλιευτικού μελισσοκομικού χώρου.
. • Το σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων για τις αστικές και υπεραστικές μεταφορές και συγκοινωνίες.
. • Την εξειδίκευση και εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών για την τουριστική ανάπτυξη, την ανάπτυξη και καλλιέργεια του αθλητισμού και του πολιτισμού.
. • Την πολιτική της διασυνοριακής συνεργασίας με στόχο την οικονομική και κοινωνική εξωστρέφεια.

Τέλος η άποψη της πλειοψηφίας της ΕΝΑΕ για την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, περιγράφεται με σαφή και συνοπτικό τρόπο: «Η επιλογή του πιο αποδοτικού συστήματος Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης πρέπει να στηριχθεί στη δημιουργία αιρετών πολιτικών οργάνων με ευρεία δημοκρατική νομιμοποίηση και με ισχυρό επιτελικό και προγραμματικό λόγο, στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού πολιτικού οργάνου, με εγγυημένη αντιπροσώπευση των σημερινών Νομών και εξασφαλισμένες διαδικασίες διαβούλευσης και συνεργασίας μεταξύ Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και μεταξύ των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης».

Κίνημα Αυτοδιοίκησης: Αιρετή Περιφέρεια- Ισχυρός Δήμος

Δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης με την αιρετη περιφερεια και τον ισχυρο δήμο, προτείνει η παραταξη Κίνημα Αυτοδιοικησης στην ΕΝΑΕ, που προσκειται στο ΠΑΣΟΚ. Η παραταξη πιστευυει ότι η εφαρμογη του νεου συστήαμτος διακυβέρνησης, είναι εφικτή από τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, του 2010.

Η παραταξη θα προτείνει κατα τις εργασίες του Συνεδρίου:

- Για τη διοικητική οριοθέτηση και τον αριθμό των Περιφερειών η πρόταση θα προέλθει από Ανεξάρτητη Αρχή, προκειμένου αυτή να είναι αδιαμφισβήτητη και μακριά από κομματικές ή άλλες επιδράσεις.
Πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα για τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού, ορεινού και δυσπρόσιτου χώρου.

- Οι νομαρχίες θα παραμείνουν ως διοικητικές μονάδες του νέου θεσμού. Επικεφαλής των νομαρχιών που είναι παλαιότατος θεσμός, με παράδοση στην χώρα μας και αναγνώριση από τους πολίτες τίθεται εκλεγμένο πρόσωπο. Στο περιφερειακό συμβούλιο θα υπάρχει αναλογική εκπροσώπηση από κάθε νομό.

Ο θεσμός του διορισμένου Περιφερειάρχη καταργείται. Η περιφερειακή κρατική Διοίκηση παραμένει σε μια μεταβατική φάση προετοιμασίας, μεταφέροντας τις αρμοδιότητές και τους μηχανισμούς της στην αιρετή Περιφέρεια και καταργείται με την επόμενη συνταγματική αναθεώρηση.

- Οι νέες περιφέρειες που θα προκύψουν δεν μπορεί να είναι περισσότερες από τις σημερινές, λαμβάνοντας υπ’ όψιν στο σχεδιασμό τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου.

- Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς και του ΕΣΠΑ περνά εξ ολοκλήρου στην Αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Η υλοποίηση του γίνεται από την Αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και τους ισχυρούς Δήμους.


ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ


ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ (Κ. ΕΥΜΟΙΡΙΔΗΣ) πατήστε εδώ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΚΙΝΗΜΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, πατήστε εδώ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Ν.Α (Γ. ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ) πατήστε εδώ