Τρι, 21 Μαϊ 2024
Αρχική  > Χρηστικά

Χρηστικά

Αποτελέσματα Εκλογών

Δημοτικός Κώδικας

Χάρτης Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Διευκρινίσεις ζητημάτων για μετακινήσεις – αποσπάσεις – μετατάξεις υπαλλήλων ΟΤΑ βάσει των διατάξεων του νέου Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Ν. 3584/2007(ΦΕΚ 143 Α΄)». (18/6/2008)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΛΑΔΟΛΟΓΙΟ

ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ 2006

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 300 ΤΟΥ Ν.1188/1981

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ,ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α΄ΒΑΘΜΟΥ.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ, ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ.


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Τ.Α

Συμβάσεις μίσθωσης έργου Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με αντικείμενο την οργάνωση των Κέντρων Ενημέρωσης Πολιτών (ΚΕΠ)

Συμβάσεις μίσθωσης έργου Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με αντικείμενο την παροχή αδειών εργασίας αλλοδαπών στην Ελλάδα

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση