Πεμ, 21 Ιαν 2021
Αρχική  > Νομαρχίες  > Ε.Ν.Α.Ε

Επιστολή Πρ. ΕΝΑΕ στον Υπ. Εσωτερικών για τον έλεγχο των εκλογικών δαπανών

17/6/2010
Επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Γιάννη Ραγκούση απέστειλε σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της ΕΝΑΕ κ. Δημήτρης Δράκος στην οποία αποτυπώνονται οι παρατηρήσεις επί του προσχεδίου διατάξεων "Προσαρμογή διατάξεων ν. 3202/2003 για τον έλεγχο των εκλογικών δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων". Μεταξύ άλλων ο κ. Δράκος επισημαίνει ότι «Η ΕΝΑΕ, παρά το γεγονός ότι αιφνιδιάσθηκε από την αποστολή των συγκεκριμένων διατάξεων και την εξαιρετικά σύντομη προθεσμία που της τέθηκε προς διαβούλευση, τις απέστειλε άμεσα σε όλα τα μέλη της για τις απόψεις τους.
Επί της αρχής διευκρινίζουμε ότι στηρίζουμε κάθε προσπάθεια ενδυνάμωσης της διαφάνειας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του πολιτικού χρήματος και εντατικοποίησης των ελέγχων των εκλογικών δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων. Δεν μπορούμε, όμως, παρά να επισημάνουμε σειρά αδυναμιών και ελλείψεων από τις οποίες πάσχει το προσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις πρακτικές δυσχέρειες εφαρμογής του».
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2010
Α.Π.: 621
Προς:
Κο Γιάννη Ραγκούση
Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του προσχεδίου διατάξεων "Προσαρμογή διατάξεων ν. 3202/2003 για τον έλεγχο των εκλογικών δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων".

Οι αιρετοί της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης, υπηρετώντας έναν θεσμό με άμεση λαϊκή νομιμοποίηση που αποτελεί πυλώνα για την τοπική δημοκρατία, πρωτοστατούν στη θέσπιση κανόνων διαφάνειας και ελέγχου οι οποίοι πρέπει να διέπουν όλο το φάσμα της λειτουργίας της και, πολύ περισσότερο, την ανάδειξη των αιρετών οργάνων της. Κανόνων που να ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στον θεσμό και να ενδυναμώνουν την αξιοπιστία του. Η ΕΝΑΕ, παρά το γεγονός ότι αιφνιδιάσθηκε από την αποστολή των συγκεκριμένων διατάξεων και την εξαιρετικά σύντομη προθεσμία που της τέθηκε προς διαβούλευση, τις απέστειλε άμεσα σε όλα τα μέλη της για τις απόψεις τους.
Επί της αρχής διευκρινίζουμε ότι στηρίζουμε κάθε προσπάθεια ενδυνάμωσης της διαφάνειας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του πολιτικού χρήματος και εντατικοποίησης των ελέγχων των εκλογικών δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων. Δεν μπορούμε, όμως, παρά να επισημάνουμε σειρά αδυναμιών και ελλείψεων από τις οποίες πάσχει το προσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις πρακτικές δυσχέρειες εφαρμογής του. Ειδικότερα:
1. Η πρόβλεψη, στο άρθρο που ρυθμίζει τις προεκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων (παρ. 2 β), 4μηνης προεκλογικής περιόδου για την εφαρμογή των διατάξεών του έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 115 ν. 3852/2010 για το Πρόγραμμα «Καλλικράτης», το οποίο προβλέπει προεκλογική περίοδο ενός μηνός. Αλλά και, περαιτέρω, όταν η υποβολή δήλωσης υποψηφιότητας μπορεί να γίνει το αργότερο 20 μέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας (άρθρο 121 παρ. 7 ν. 3852/2010) δεν μπορεί να αποκλεισθεί η περίπτωση συνδυασμού που δεν θα έχει καμία προεκλογική παρουσία και δραστηριότητα προ του 20ημέρου. Σε αυτή την περίπτωση η υποχρέωση καταχώρησης εσόδων και εξόδων 2 μήνες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας δεν μπορεί να τηρηθεί, γεγονός που επισύρει την ποινή της έκπτωσης.
2. Η αναλυτική και εμπρόθεσμη καταχώρηση όλων των δαπανών και των εσόδων κατά την προεκλογική περίοδο, τόσο με το ήδη υφιστάμενο σύστημα όσο και με το νέο σύστημα δημοσιότητας, μέσω των καταχωρήσεων στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, των αναρτήσεων στην ιστοσελίδα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κλπ., προϋποθέτει την απασχόληση εξειδικευμένου επιτελείου συνεργατών, το οποίο δεν μπορούν να διαθέτουν όλοι οι συνδυασμοί. Η οικονομική κρίση, μάλιστα, επιτείνει την κατάσταση της δυσπραγίας κάλυψης των εξόδων αυτών και αποθαρρύνει ανθρώπους που επιθυμούν μεν να προσφέρουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά δεν διαθέτουν τους πόρους για να αντεπεξέλθουν στις ανωτέρω υποχρεώσεις.
3. Περαιτέρω η ΕΝΑΕ πιστεύει ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στο ίδιο νομοσχέδιο διατάξεις για την απαγόρευση της ιδιαίτερης και προνομιακής προβολής ορισμένων μόνο υποψηφίων στα ΜΜΕ, καθώς και για τη διασφάλιση όρων ισότιμης επικοινωνίας όλων των υποψηφίων με το εκλογικό σώμα, με βάση της αρχές της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας και της ίσης κατανομής του χρόνου παρουσίασης. Ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για την ισομερή παρουσίαση και προβολή, άμεσα ή έμμεσα, των δραστηριοτήτων όλων των συνδυασμών κατά την προεκλογική περίοδο στις ενημερωτικού ή ειδησεογραφικού χαρακτήρα εκπομπές, διασφαλίζοντας την ισομερή παρουσίασή τους σε όλες τις ζώνες τηλεθέασης. Θα πρέπει να απαγορεύεται ρητά, με την επιβολή αυστηρών ποινών, η μεροληπτική παρουσίαση και η συγκεκαλυμμένη προβολή συνδυασμών και υποψηφίων, τόσο στα εθνικής εμβέλειας όσο και στα περιφερειακά ΜΜΕ.

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Δράκος