Πεμ, 30 Μαρ 2023
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Τι είπε ο Βορίδης για μονιμοποίηση και αξιολόγηση των Υπαλλήλων

21/1/2021

Σε Ερώτηση  για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσοι διορίστηκαν στους Δήμους μέσω της πολύπαθης Προκήρυξης 3Κ/2018, απάντησε ο νέος Υπουργός Εσωτερικών στη Βουλή την 20η Ιανουαρίου.

Επισημαίνουμε ότι το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε (και αναπαράχθηκε ως είχε σε πολλά μέσα ενημέρωσης) περιέχει λάθος, καθώς αναφέρει ότι «δεν είναι στις προθέσεις του να αποσύρει το άρθρο 74 που αφορά στην αξιολόγηση των υπαλλήλων καθαριότητας των Δήμων». Το αρ.74 όμως, δεν έχει καμία σχέση με την αξιολόγηση. Το αρ.74 (όπως ρητά αναγράφει και η Ερώτηση) αφορά την «υποχρέωση παραμονής σε ανταποδοτικές υπηρεσίες ΟΤΑ». Με απλά λόγια, “άλλα ντ’ άλλων” το επίσημο Δελτίο Τύπου...

 

Ο Υπουργός, λοιπόν, ξεκαθάρισε ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ /2018 τα εξής δύο θέματα:

 

Ι] « Δεν θα αποσύρω το άρθρο 74 για τους λόγους που σας έχει εξηγήσει ο κ. Λιβάνιος »

Υπενθυμίζουμε ότι το αρ.74 του ν.4674/2020 ορίζει:  « Υποχρέωση παραμονής σε ανταποδοτικές υπηρεσίες ΟΤΑ:  Υπάλληλοι που διορίστηκαν ή προσλήφθηκαν σύμφωνα με την ειδική διαδικασία του αρ.24 του ν. 4479/2017, σε θέσεις υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και των ΝΠΙΔ που υπάγονται σε αυτούς, δεν αποσπώνται, μετακινούνται ή μετατάσσονται, εάν δεν παρέλθουν 7 τουλάχιστον έτη από τον διορισμό ή την πρόσληψή τους. Εξαιρούνται οι αποσπάσεις για λόγους υγείας και συνυπηρέτησης, καθώς και οι αμοιβαίες μετατάξεις, σύμφωνα με την παρ.5 του αρ. 7 και το αρ.10 του ν.4440/2016. Το παρόν άρθρο καταλαμβάνει και Υπαλλήλους που διορίστηκαν ή προσλήφθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ. »

 

ΙΙ] « Για το ζήτημα της αξιολόγησης τα θέματα είναι απλά. Θα εφαρμοστούν οι διατάξεις που ισχύουν για όλους. Όπως αξιολογούνται όλοι, έτσι θα αξιολογηθούν κι αυτοί, στους ίδιους χρόνους, στις ίδιες προθεσμίες.  

Συνδέεται αυτό με τη μονιμοποίησή τους ; Ακούστε εδώ. Συνδέεται αυτό; Ναι.

Όμως, αυτό δεν είναι διάταξη, η οποία έχει προκύψει ξαφνικά. Είναι διάταξη του 2007, η οποία λέει ότι οι υπάλληλοι μονιμοποιούνται αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας, με εξαίρεση τους υπαλλήλους σε βάρος των οποίων έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή ή έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη ή έχει εγκριθεί πόρισμα επί ένορκης διοικητικής εξέτασης, καθώς και τους υπαλλήλους των οποίων τα ουσιαστικά προσόντα βαθμολογούνται στην έκθεση αξιολόγησης με βαθμό μικρότερο του 5.

Τι μας λέει η διάταξη εδώ εκ της απλής ερμηνείας; Δεν χρειάζονται ούτε εγκύκλιοι ούτε τίποτα. Ότι πρέπει να γίνει μια έκθεση αξιολόγησης, για να δούμε αν είναι πάνω από το 5 ή κάτω από το 5.

Άρα, λοιπόν, με τις προθεσμίες οι οποίες προβλέπονται στον ν.4369/2016, εκεί θα αξιολογηθούν. Προϋποθέτουν συγκεκριμένα πράγματα. Δεν υπάρχει κάποια ειδική μεταχείριση για τους υπαλλήλους αυτούς ούτε κάποιο ειδικό ζήτημα για να αντιμετωπίσουμε. »