Πεμ, 20 Ιουν 2024
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

ΕΕΤΑΑ: Τα οριστικά αποτελέσματα για παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

24/8/2023

Το "Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών", αφορά παιδιά προσχολικής & σχολικής ηλικίας και παιδιά & άτομα με αναπηρία και υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.

 

Ολοκληρώθηκε στις 22Αυγούστου 2023 η επεξεργασία των αιτήσεων και των ενστάσεων για χορήγηση vouchers,  και τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

(www.eetaa.gr – paidikoi.eetaa.gr ).

 

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή των οριστικών αποτελεσμάτων θα είναι δυνατή με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του /της αιτούσας/αιτούντα, ως ακολούθως:

§  23/8/2023για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 0,1,2

§  24/8/2023 για τα ΑΦΜ που λήγουν και σε 3,4,5, και

§  25/8/2023 για όλα τα ΑΦΜ

 

Σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα που αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί, ο αριθμός των έγκυρων αιτήσεων των παιδιών ανήλθε σε 237.253.

Ικανοποιήθηκαν στο σύνολό τους όλες οι αιτήσεις με πλήρη φάκελο που αφορούσαν παιδιά προσχολικής ηλικίας (Βρέφη και προ-νήπια), καθώς και παιδιά και ΑμεΑ.

 

Περίοδος αναφοράς

Περίοδος 2022 - 2023

Περίοδος 2023 - 2024

Κατηγορία παιδιού

Αριθμός αιτήσεων

Αριθμός voucher

Αριθμός αιτήσεων

Αριθμός voucher

(Α1) ΒΡΕΦΗ

53.741

46.158

53.298

53.298

(Α2) ΠΡΟ -ΝΗΠΙΑ

57.047

64.630

54.366

54.366

(Β3)ΠΡΟ-ΝΗΠΙΑ μεαναπηρία

47

47

62

62

(Γ) ΠΑΙΔΙΑ 5 – 12 ΕΤΩΝ σε ΚΔΑΠ

134.007

49.770

119.308

56.735

(Δ)ΠΑΙΔΙΑ & ΑΜΕΑ σε ΚΔΑΠΑμεΑ

8.920

8.920

10.219

10.219

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:

253.762

169.525

237.253

174.680

 

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος για την περίοδο 2023-2024 ανέρχεται σε 341.200.000 ευρώ, αυξημένο πλέον των 10 εκατομμυρίων σε σχέση με την περσινή περίοδο 2022-2023 και είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ) και από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.