Κυρ, 01 Αυγ 2021
Αρχική  > Δαίμων...

Σε ποια καρέκλα Προέδρου διορίστηκε ο τέως Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ

7/4/2021

Το παιχνίδι με τις καρέκλες φαίνεται πως παίζουν στην Κυβέρνηση της Ν.Δ.

Πριν λίγες ημέρες, πραγματοποιήθηκε αλλαγή ηγεσίας στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με τον Πρόεδρο Διονύσιο Κυριακόπουλο να παραιτείται και στην καρέκλα του Προέδρου να διορίζεται η μέχρι πρότινος καθήμενη στην καρέκλα της Αντιπροέδρου, Παρασκευή Δραμαλιώτη. 

Το Δελτίο Τύπου του Μάκη Βορίδη, που είχε εκδοθεί στις 31 Μαρτίου για το θέμα, ανέφερε τότε πως ο παραιτηθείς Πρόεδρος «θα αναλάβει άλλα καθήκοντα».

 

Η “προφητεία” δεν άργησε να πραγματοποιηθεί και ο τέως Πρόεδρος δεν έμεινε πολύ χωρίς καρέκλα Προέδρου.

Χθες 6 Απριλίου διορίστηκε στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.), με σχετική Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 262/6.4.2021).

 

Πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), που είναι ο κατά νόμον διαχειριστής του Κληροδοτήματος Συγγρού και του ομώνυμου κτήματος.

Σκοπός του Ι.Γ.Ε., σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του, είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας και στην άνοδο του επαγγελματικού και πολιτιστικού επιπέδου των Ελλήνων αγροτών.  Έργο του Ι.Γ.Ε. είναι η προσφορά επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αγροπεριβαλλοντικής εκπαίδευσης, με ταυτόχρονη προστασία και διατήρηση της περιουσίας του Κληροδοτήματος, ήτοι, του συνόλου του κτήματος συμπεριλαμβανομένου του φυσικού πλούτου και των κτιριακών εγκαταστάσεών του.

Το εκπαιδευτικό έργο του ΙΓΕ πραγματοποιείται μέσα από τη λειτουργία σχολείων αγροτικής εκπαίδευσης, την οργάνωση σεμιναρίων, την προώθηση εφαρμοσμένης έρευνας και παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών, την οργάνωση και τον εμπλουτισμό της γεωργικής βιβλιοθήκης και γενικότερα την ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας που βελτιώνει το επίπεδο ζωής του Έλληνα γεωργού και εκσυγχρονίζει την ελληνική γεωργία.

Προσφέρει επιμορφωτικά σεμινάρια που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας όπως η Δενδροκομία, η Αμπελουργία, η Μελισσοκομία, η παραγωγή φυτικών καλλυντικών κ.α.

 

Σημειώνεται ότι ο διορισμός έγινε με τις ... μεταβατικές διατάξεις  του αρ.22 του ν.4735/2020.