Σαβ, 22 Ιουν 2024
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Παράταση συμβασιούχων ΟΤΑ για COVID: Τι ορίζει Εγκύκλιος ΥΠΕΣ

2/7/2021

Εγκύκλιο σε όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών, αναφορικά με τους συμβασιούχους που έχουν προσληφθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση βάσει της ειδικής νομοθεσίας για τον κορωνοιό.

Η Εγκύκλιος, όπως αναφέρεται, εκδόθηκε «μετά από πληθώρα ερωτημάτων».

 

Ως προς τη χρονική διάρκεια και την παράταση των συμβάσεων, το Υπουργείο ορίζει τα εξής:

« (...) οι εν λόγω συμβάσεις έχουν εκ του νόμου διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 8 μήνες και ως εκ τούτου, οι συμβάσεις που συνήφθησαν έως τις 28-2-2021 δύνανται να εξαντλήσουν την μέγιστη χρονική διάρκεια των 8 μηνών.

Συνεπώς, Ο.Τ.Α., των οποίων οι αρμόδιες Οικονομικές Επιτροπές έλαβαν Απόφαση σύναψης συμβάσεων βάσει του ως άνω νομοθετικού πλαισίου μέχρι την ανωτέρω προβλεπόμενη ημερομηνία, δύνανται, εφόσον οι ανάγκες εξακολουθούν να υφίστανται και εφόσον δεν έχει εξαντληθεί η μέγιστη προβλεπόμενη από το νόμο χρονική διάρκεια των 8 μηνών για τις ήδη συναφθείσες συμβάσεις, ΝΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΥΝ την διάρκεια αυτών μέχρι της εξάντλησης των 8 μηνών με λήψη Απόφασης της οικείας Επιτροπής.  »

 

Ο AIRETOS.GR παρουσιάζει κατωτέρω ολόκληρη την Εγκύκλιο: