Σαβ, 27 Φεβ 2021
Αρχική  > Προσλήψεις

Πανεπιστήμιο Πατρών: Νέες προσλήψεις διδασκόντων

22/1/2021

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

1) Μικροβιολογία Ι (Δ' εξάμηνο)

2) Αρχές και Ειδικά Θέματα Αναισθησιολογίας (Η' εξάμηνο)

3) Κλινική Άσκηση επιλογής: Εντατική Θεραπεία (ΙΒ' εξάμηνο)

4) Φαρμακολογία Ι (Δ' εξάμηνο) 5) Βιοχημεία ΙΙ (Β' εξάμηνο).

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι 2/2/2021 αίτηση μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να δηλώσουν το μάθημα ή γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ισχύει η αίτησή τους. 

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Ρίον Αχαΐας, ΤΚ: 26504. Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος, τηλέφωνα: 2610/969104, 2610/969108, ιστότοπος: www.med.upatras.gr, email: [email protected]