Κυρ, 21 Ιουλ 2024
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Όχι της ΠΟΕ-ΟΤΑ στην ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας του Δήμου Ζακύνθου

27/7/2023

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) εκφράζει την απόλυτη στήριξη, συμπαράσταση και αλληλεγγύη της στους εργαζόμενους  και  στο Δ.Σ. του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, που αντιδρούν και αγωνίζονται για να ανατρέψουν τα σχέδια της Δημοτικής Αρχής να αναθέσει σε ιδιώτες την συλλογή και μεταφορά των στερεών αποβλήτων για τη Δ.Ε. Λαγανά, για το χρονικό διάστημα από τις 11-7-2023 έως τις 31-8-2023, αξίας 50,00 ευρώ ανά τόνο χωρίς Φ.Π.Α., όπως λανθασμένα αναφέρουν οι επίμαχες αποφάσεις και συνολικής δαπάνης 180.000 ευρώ, όπως προκύπτει από την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Μάλιστα κατά παράβαση της πάγιας Νομολογίας και της κείμενης Νομοθεσίας, οι εν λόγω προσβαλλόμενες αποφάσεις δε συνοδεύονται από μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας σχετικά με το ακριβές αντικείμενο των υπό ανάθεση υπηρεσιών, το απαιτούμενο προσωπικό και τον αναγκαίο εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και πως προκύπτει η συνολική δαπάνη των 180.000 ευρώ για την υλοποίηση της επίμαχης σύμβασης.

 

Είναι γνωστό ότι η συγκεκριμένη ανάθεση, ήταν στις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής Ζακύνθου, να γίνει ήδη από τον Απρίλιο του 2022, όταν και ενώ ήταν ενημερωμένη εγγράφως από την Διεύθυνση Καθαριότητας, για τις ενέργειες που έπρεπε να πράξει (συντηρήσεις οχημάτων, προσλήψεις προσωπικού), αυτή  σκόπιμα επέλεξε να μην προβεί σε καμμιά ενέργεια. Την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να αναθέσει να απορρίμματα σε ιδιώτη ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Δήμαρχος στις 13 Απριλίου 2022, με δήλωση του στο Δημοτικό Συμβούλιο, γεγονός που κατήγγειλε ο Σύλλογος με το από 18 Απριλίου 2022 Δελτίου Τύπου.

 

Στη συνέχεια,  στις 21-12-2022 με μία ακόμα κατεπείγουσα (τηλεφωνική) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.), έγινε μία ακόμα προσπάθεια να γίνει η ανάθεση της αποκομιδής απορριμμάτων σε ιδιώτη στις Δ.Ε Αρκαδίων και Λαγανά. Κατά της απόφασης ο Σύλλογος προσέφυγε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στη συνέχεια η Δημοτική Αρχή, επειδή της γνωστοποιήθηκε ότι θα ακυρωθεί η διαδικασία, ανακάλεσε.

 

Και έρχεται σήμερα, μετά  από όλα τα προαναφερόμενα, κατά παράβαση της κείμενης Νομοθεσίας, η Δημοτική Αρχή να προφασίζεται κατεπείγουσα ανάγκη (που κατά την άποψη της υφίσταται μόνο στη Δ.Ε Λαγανά) για να πράξει αυτό που εδώ και δύο (2) χρόνια προαναγγέλλεται. Δηλαδή, να μπει εργολάβος στα απορρίμματα, τώρα για μία Ενότητα και στη συνέχεια στο σύνολο του Δήμου.

 

Ενδεικτικό της δυνατότητας του Δήμου Ζακύνθου να εκτελέσει με ίδια μέσα τις υπό ανάθεση σε ιδιώτη ανάδοχο υπηρεσίες καθαριότητας, είναι το γεγονός, ότι ο Δήμος Ζακύνθου μίσθωσε ένα απορριμματοφόρο συνολικής χωρητικότητας 16 κ.μ. στις 9-6-2023, αποκλειστικά για την κάλυψη των υπηρεσιών καθαριότητας στη Δημοτική Ενότητα Λαγανά. Επιπλέον, ο Δήμος Ζακύνθου διαθέτει επαρκές προσωπικό για την κάλυψη των υπό ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας με αποκλειστικά δικά του μέσα, καθώς τη δεδομένη χρονική στιγμή υπηρετούν ως τακτικό προσωπικό 26 οδηγοί απορριμματοφόρων, 9 επόπτες καθαριότητας, 1 επιστάτης καθαριότητας και 37 εργάτες καθαριότητας, ενώ παράλληλα ως έκτακτο προσωπικό έχουν προσληφθεί 96 εργάτες καθαριότητας και 17 οδηγοί απορριμματοφόρων.

 

Για όλους τους  ανωτέρω λόγους, μετά την κατάθεση υπομνήματος του Συλλόγου  προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, με το οποίο τεκμηριωμένα εξέφραζε την αντίθεσή του στην ανάθεση σε ιδιώτη της συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων στην Δ.Ε. Λαγανά, την παράσταση και την κατάθεση των αντιρρήσεων του στην σχετική συνεδρίαση του Δ.Σ., ο Σύλλογος  και η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κατέθεσαν ειδικές διοικητικές προσφυγές κατά των σχετικών αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου στον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, για την ακύρωσή τους.

 

Τεκμηριωμένα, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σε πλήθος σχετικών ειδικών προσφυγών, αποδεικνύει ότι μόνο ο Δημόσιος και Κοινωνικός χαρακτήρας των υπηρεσιών, δηλαδή η παροχή τους στους Δημότες από τους Δημοτικούς Υπαλλήλους εφοδιασμένους με τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό, είναι αυτός που εγγυάται την ποιότητα των υπηρεσιών και διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον.

 

Ο Δημόσιος και Κοινωνικός χαρακτήρας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αδιαπραγμάτευτος και θα τον υπερασπιζόμαστε με κάθε τρόπο και μέσο σε κάθε Δήμο.