Κυρ, 21 Ιουλ 2024
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Οι 7 Ομοσπονδίες εργαζομένων επαναφέρουν το θέμα της αποζημίωσης των υπαλλήλων για εξωτερική εργασία

21/7/2023

Παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις των συνδικαλιστικών μας οργάνων, Ομοσπονδιών και πρωτοβάθμιων Συλλόγων, δεν έχει δοθεί ακόμα λύση στο ζήτημα της εξασφάλισης των μετακινήσεων των υπαλλήλων που εκτελούν εξωτερική υπηρεσία με υπηρεσιακά αυτοκίνητα, ούτε της αποζημίωσης όσων χρησιμοποιούν το ΙΧ αυτοκίνητό τους. Η διαφαινόμενη ρύθμιση (άρθρο 26) στο σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων και της οικογένειας» δεν ικανοποιεί ούτε καν τις στοιχειώδεις ανάγκες υπαλλήλων και υπηρεσιών.

 

Η κατάσταση έχει φτάσει στο μη περαιτέρω, καθώς επί της ουσίας οι υπάλληλοι χρόνια τώρα χρηματοδοτούμε από την τσέπη μας την μετακίνησή μας για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, που υπηρετούμε, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των μετακινήσεων σε όλες τις υπηρεσίες γίνεται με Ι.Χ. αυτοκίνητα, δεδομένου πως:

·               Οι υπηρεσίες δεν διαθέτουν καθόλου υπηρεσιακά οχήματα και οδηγούς ή διαθέτουν ελάχιστα,

·               Οι ποσότητες των καυσίμων που διατίθενται στα υπηρεσιακά αυτοκίνητα των υπηρεσιών δεν επαρκούν για το σύνολο των κινήσεων,

·               Η αποζημίωση των υπαλλήλων που χρησιμοποιούν τα Ι.Χ. αυτοκίνητά τους για την εκτέλεση αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών που υπηρετούν δεν καλύπτει ούτε κατ’ ελάχιστο τα έξοδα των καυσίμων, ούτε γενικότερα της χρήσης του. Στις δε κινήσεις σε απόσταση έως 50 χιλ., στις λεγόμενες δηλαδή κινήσεις «εντός έδρας», η κατανάλωση καυσίμου και η επιβάρυνση του αυτοκινήτου είναι εντελώς δυσανάλογη,

·               Η χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς, όπου αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν, δεν εξυπηρετεί, αφού δεν καλύπτει τις ανάγκες μετακίνησης σε όλη την έκταση των Τομέων ευθύνης. Επιπλέον, απαιτείται η «προπληρωμή» τους και ένας τεράστιος όγκος χαρτιών για να καλυφτεί ένα τμήμα των εξόδων (είναι χαρακτηριστικό το έγγραφο της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αναφέρει ότι, στην Αττική το ανώτερο ποσό που μπορεί να καλυφτεί για τα Μ.Μ.Μ. είναι 1,00 €/εργάσιμη ημέρα, μετά από την υποβολή ενός τεράστιου όγκου δικαιολογητικών και την σχετική έγκρισή τους).

 

Απαιτούμε από τα αρμόδια Υπουργεία, τις Δημοτικές και Περιφερειακές Αρχές που δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται για την εξυπηρέτηση των πολιτών να σταματήσουν να πατάνε στο φιλότιμο μας και να «βολεύονται» από την σημερινή κατάσταση, που πάμπολλοι υπάλληλοι διαθέτουν τα προσωπικά τους Ι.Χ. για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων, που απαιτούν μετακινήσεις σε εξωτερική υπηρεσία.

Απαιτούμε να  επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα στις εξής κατευθύνσεις:

 

·               Νομοθετική ρύθμιση χορήγησης «πάγιων οδοιπορικών» για τις «εντός έδρας» κινήσεις εντός της έδρας-πόλης της υπηρεσίας, σε όλους τους συναδέλφους, που ασκούν μόνιμα καθήκοντα άσκησης εξωτερικών ελέγχων.

·               Αύξηση της χιλιομετρικής αποζημίωσης στις περιπτώσεις χρήσης Ι.Χ. αυτοκινήτου για την εκτέλεση της υπηρεσίας κατ’ ελάχιστο στα 0,40 €/χλμ, ώστε να καλύπτεται το πολύ αυξημένο κόστος των καυσίμων, αλλά και των φθορών, της συντήρησης κ.λπ. των οχημάτων μας.

·               Προπληρωμή όλων των εξόδων και αποζημιώσεων κίνησης.

·               Διπλασιασμό των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας ανά έτος για όλες τις ειδικότητες.

·               Αύξηση της ημερήσιας αποζημίωσης κατά 50%. Οι ημερήσιες αποζημιώσεις των 40,00 € ή 20,00 € ή 10,00 € κατά περίπτωση αποτελεί εμπαιγμό για τις ανάγκες των εργαζομένων.

·               Αναπροσαρμογή της ανώτατης αποζημίωσης ξενοδοχείων, ειδικά στις τουριστικές περιοχές.

·               Να θεωρείται εκτός έδρας μετακίνηση, η μετακίνηση σε νησί και η άνω των 30 χιλιομέτρων για την ηπειρωτική χώρα. Να θεωρείται ως έδρα του μισθωτού ο τόπος όπου παρέχει την εργασία του και σε κάθε περίπτωση ο πραγματικός τόπος εκκίνησης της μετακίνησης του, προκειμένου να αντιμετωπιστούν σχετικές στρεβλώσεις.

·               Να μειωθεί η χιλιομετρική απόσταση στα 120 χλμ ως προϋπόθεση κάλυψης εξόδων διανυκτέρευσης.

·               Ιδιαίτερα για τις νησιωτικές περιοχές:

-      Να θεωρείται ως εκτός έδρας με ολόκληρη αποζημίωση η μετακίνηση σε νησί.

-      Να αποζημιώνεται η δαπάνη μεταφοράς ανεξαρτήτως κατηγορίας πλοίου (συμβατικό ή ταχύπλοο).

-      Να προσαυξάνεται κατά 30% η δαπάνη διανυκτέρευσης στα νησιά, την τουριστική περίοδο (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο).

·               Αύξηση της ποσότητας καυσίμων που δικαιούνται τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα κατά 50% (κατάργηση του άρθρου 10 της Κ.Υ.Α. 129/2534/20-1-2010).

·               Την απλοποίηση των δικαιολογητικών όλων των σχετικών διαδικασιών για την κάλυψη και πληρωμή όλων των οδοιπορικών-εισιτήριων-αποζημιώσεων για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων.

·               Προμήθεια υπηρεσιακών αυτοκινήτων και προσλήψεις οδηγών.

·               Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων, για να αντιμετωπιστεί η τραγική υποστελέχωση.

 

Κοινοποίηση:

 

1.      Υπουργείο Οικονομικών.

2.      Υπουργείο Εσωτερικών.

3.      Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών.

4.      Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

5.      Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

6.      Κ.Ε.Δ.Ε./Δήμαρχοι.

7.      ΕΝ.Π.Ε./Περιφερειάρχες.

8.      Κόμματα Βουλής.

 

 

 

 ΟΙ ΕΠΤΑ (7) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.Π.Ο.Σ.Ε.-Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.

Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε.