Δευ, 18 Νοε 2019
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Νέες οδηγίες ΓΛΚ για την εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών – Όλες οι αλλαγές

19/11/2018

Σε συνέχεια των τροποποιήσεων που επήλθαν την 5η Νοεμβρίου στην ΚΥΑ περί Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), ο Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών προχώρησε την 16η Νοεμβρίου στην έκδοση Εγκυκλίου με την οποία αλλάζει πολλές από τις σχετικές οδηγίες που είχαν δοθεί από το 2010 και έπειτα.

 

Οι αλλαγές ουσιαστικά αποτελούν επακόλουθο και εφαρμογή των τροποποιήσεων που επήλθαν με την ΚΥΑ και έχει παρουσιάσει ο AIRETOS, ιδίως των σχετικών με την προσθήκη των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και με τη συμπερίληψη πρόβλεψης για την πληρωμή των αποδοχών προσωπικού του οποίου η μισθοδοσία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Η Εγκύκλιος έχει τεχνικό περιεχόμενο και οι αλλαγές που επιφέρει γίνονται με τη μορφή διαγραφών και προσθηκών πάνω σε προηγούμενη Εγκύκλιο, του 2010.

Ενδεικτικά, προστίθεται οδηγία πως πληρώνονται από την ΕΑΠ οι δαπάνες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και χρηματοδοτούνται τόσο από ενωσιακούς όσο και από εθνικούς πόρους, οι οποίες αφορούν σε δαπάνες μισθοδοσίας, αποζημιώσεις παροχής υπηρεσιών από ομάδες, επιτροπές εργασίας, πάσης φύσεως επιτροπές κλπ.

Προδιαγράφεται, επίσης, λεπτομερής διαδικασία για την καταβολή αμοιβών σε βάρος του ΠΔΕ, ορίζεται ποιος είναι ο “εκκαθαριστής” και ποιες οι ενέργειες που πρέπει να εκτελούνται.

Επιπλέον, εισάγονται επισημάνσεις ότι όπου γίνεται αναφορά σε ΝΠΔΔ νοούνται Νομικά Πρόσωπα κάθε μορφής.

 

Επισημαίνεται ότι η Εγκύκλιος θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται το νέο έτος, καθώς ο  Γ. Χουλιαράκης στο τέλος του κειμένου ορίζει πως “ενόψει της εφαρμογής της οικονομικής και διοικητικής ταξινόμησης από 1/1/2019 ως ημερομηνία ισχύος της παρούσας ορίζεται η ανωτέρω”.

 

Αναλυτικότερα, μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενό της,ΕΔΩ