Κυρ, 24 Σεπ 2023
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Μείωση μισθωμάτων και σε χώρους των ΟΤΑ – Απώλεια εσόδων για την Αυτοδιοίκηση

2/10/2020

Με το νέο άρθρο 35, που περιλαμβάνεται στο υπό ψήφιση Νομοσχέδιο  του Υπ.Εσωτερικών, επεκτείνεται και για τις μισθώσεις κυλικείων ή αναψυκτήριων και λοιπών επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός των οριζόμενων χώρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, « η εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για τους μήνες από τον Μάρτιο έως και τον Αύγουστο 2020, στο πλαίσιο των μέτρων αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού ».

Όπως καταγράφει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην Έκθεσή του, προκαλείται « μείωση εσόδων των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων αυτών, από την είσπραξη μειωμένων (κατά 40%) μισθωμάτων (...) για τους μήνες από τον Μάρτιο έως και τον Αύγουστο 2020 ».

Ειδικότερα, το αρ.35 εισάγει τα κάτωθι:

« Άρθρο 35

Ρυθμίσεις για τη μείωση μισθωμάτων ακινήτων σε κοινόχρηστους χώρους

Οι διατάξεις των παρ.1 και 5 του αρ.2ου της από 20.3.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το αρ.1ο του ν.4683/2020, εφαρμόζονται και στις μισθώσεις κυλικείων ή αναψυκτηρίων και λοιπών επιχειρήσεων που λειτουργούν

- εντός κοινόχρηστων χώρων, αθλητικών κέντρων και γυμναστηρίων, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή σε Νομικά Πρόσωπα αυτών, καθώς και

- εντός κτιρίων τα οποία στεγάζουν δομές ή υπηρεσίες των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών,

εξαιρουμένων των κυλικείων εντός δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. »