Πεμ, 25 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Κατατέθηκε το Ν/Σ ΥΠΕΣ με πλήθος Αυτοδιοικητικών Διατάξεων

29/9/2020

Κατατέθηκε πριν λίγο στη Βουλή το Νομοσχέδιο-“σκούπα” του Υπουργείου Εσωτερικών που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει και πλήθος σημαντικών διατάξεων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και τη Δημόσια Διοίκηση γενικότερα.

Εν συγκρίσει με την προηγούμενη έκδοση που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, περιλαμβάνονται εκτενείς αλλαγές, ιδίως ως προς την προσθήκη σειράς νέων διατάξεων.

Συγκεκριμένα, ειδικά για τους ΟΤΑ, εντοπίζονται τα εξής άρθρα:

Άρθρο 25 Ρυθμίσεις για την κινητικότητα του προσωπικού Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)

Άρθρο 26 Ρύθμιση θεμάτων έκτακτου προσωπικού των ΟΤΑ

Άρθρο 29 Παράταση της διάρκειας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

Άρθρο 30 Ειδικοί Σύμβουλοι - Επιστημονικοί Συνεργάτες - Ειδικοί Συνεργάτες των ΟΤΑ

Άρθρο 31 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού  και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ Α’ βαθμού

Άρθρο  32 Ρυθμίσεις για την ωρίμανση έργων και την απορρόφηση αναπτυξιακών πόρων από τους ΟΤΑ

Άρθρο 33 Ρυθμίσεις για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ

Άρθρο 34  Λειτουργία Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ)

Άρθρο 35 Ρυθμίσεις για την μείωση μισθωμάτων ακινήτων σε κοινόχρηστους χώρους

Άρθρο 36  Εξουσιοδοτική διάταξη ως προς διαδικασία ρύθμισης οφειλών Δημοτικών Επιχειρήσεων

Άρθρο 37  Μεταβατικές ρυθμίσεις για την οικονομική λειτουργία των Δήμων που συστάθηκαν με το αρ.157 του ν.4600/2019

Άρθρο 38  Επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής

Άρθρο 39  Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των ΔΕΥΑ

Άρθρο 40  Ρυθμίσεις για την κίνηση των οχημάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων

Άρθρο 41 Διοικητική τακτοποίηση αρχείου οχημάτων ΟΤΑ

Άρθρο 42 Κατ’ εξαίρεση δυνατότητα προσθήκης βοηθητικών χώρων επί δημοσίου κτήματος

Άρθρο 43 Νομική υποστήριξη Αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 44 Απογραφή ακίνητης περιουσίας δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών

Άρθρο 45  Ρυθμίσεις για την υπαίθρια διαφήμιση

Άρθρο 46  Παροχή κινήτρων σε εργαζομένους ορεινών και νησιωτικών περιοχών

Άρθρο 47 Διάθεση ειδικού τέλους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και υβριδικούς σταθμούς

Άρθρο 48  Διοίκηση και διαχείριση ιερών ναών εντός κοιμητηρίων και ρύθμιση θεμάτων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Άρθρο 49 Ορισμός διοίκησης δημοτικού νοσοκομείου «ΕΛΠΙΣ»

Άρθρο 51 Ρύθμιση θεμάτων της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ

Άρθρο 52 Μέσα ατομικής προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους ΟΤΑ

Άρθρο 53 Επιχορηγήσεις από το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων (δηλ. από το Φιλόδημο ΙΙ)

Άρθρο 24 Ειδικές ρυθμίσεις για προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών (αφορά γενικότερα τη Δημόσια  Διοίκηση)

Μπορείτε να δείτε:

- το Νομοσχέδιο

- την Αιτιολογική Έκθεση

- την Έκθεση ΓΛΚ