Κυρ, 21 Ιουλ 2024
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

ΕΕΤΑΑ: Νέα παράταση για τους παιδικούς σταθμούς

18/7/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 

Αποφασίστηκε παράταση στην ημερομηνία ανακοίνωσης των Προσωρινών Αποτελεσμάτων καθώς και στις ημερομηνίες υποβολής ενστάσεων για το Πρόγραμμα της ∆ράσης: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023–2024.

 

Με γνώμονα την καλύτερη δυνατή επεξεργασία των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων,  αποφασίστηκε από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΕΤΑΑ (ΑΔΑ: 9Ω1Ν465ΖΩ5-0Θ5), η παράταση της ανακοίνωσης των προσωρινών αποτελεσμάτων και της υποβολής των ενστάσεων του προγράμματος, ως ακολούθως:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων

24/7/2023

Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων

25 – 27/7/2023

 

Η ημερομηνία ανακοίνωσης των Οριστικών Αποτελεσμάτων θα δημοσιοποιηθεί κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΤΑΑ.