Τετ, 28 Φεβ 2024
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Δήμος Κομοτηνής: Υποβολή αιτήσεων για οκτάμηνα

25/10/2022

Από την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου μέχρι και την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022 υποβάλλονται οι αιτήσεις για την ανακοίνωση ΣΟΧ 1 του Δήμου Κομοτηνής.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν την αίτηση ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κομοτηνής, Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69133, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Δημητρίου Καρακώτσιου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2531352443, 470.

  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ αναζητούν την αίτηση στη σελίδα του Δήμου Κομοτηνής, στις τελευταίες προκηρύξεις. https://www.komotini.gr/teleytaies-prokirixeis.

Η προκήρυξη αφορά στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 13 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κομοτηνής.