Σαβ, 24 Οκτ 2020
Αρχική  > Προσλήψεις

Δήμος Αθηναίων: Πρόσληψη ενός Διερμηνέα

17/10/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) διερμηνέα Φαρσί (Interpreters), χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως και την 31-12-2020, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Λειτουργία Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων άσυλο και Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών Τρίτων Χωρών στον Ελαιώνα Αττικής» - “Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and Vulnerable Migrants (SMS)” από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).
 
Περισσότερες πληροφορίες στο:  https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%97%CE%9E%CE%A7%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9D-%CE%990%CE%9A?inline=true