Τετ, 03 Ιουν 2020
Αρχική  > Ανάπτυξη - Μεταφορές  > Μεταφορές - Νέες τεχνολογίες

1η Συνεδρίαση του Δικτύου Εμπειρογνωμόνων για την Έξυπνη Εξειδίκευση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

10/5/2013
Η 1η Συνεδρίαση του Δικτύου Εμπειρογνωμόνων για την «Έξυπνη Εξειδίκευση – Smart Specialization» και την Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας, πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της κατάρτισης από την ΠΚΜ ολοκληρωμένης στρατηγικής για την προώθηση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας, εν όψει του σχεδιασμού της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
         
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκαν οι θέσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων αναφορικά με την έξυπνη εξειδίκευση και καθορίστηκαν οι απαραίτητες δράσεις που απαιτούνται για την εκπόνηση συγκεκριμένου σχεδίου στρατηγικής της ΠΚΜ. Επίσης, συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίας με στόχο την ανάδειξη και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τα οποία μπορούν να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα και να λειτουργήσουν ως μοχλός ανάπτυξης για την περιοχή. 

Η πρόεδρος του Δικτύου Εμπειρογνωμόνων για τη Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης και Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας, Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών της ΠΚΜ Τζελίνα Μακραντωνάκη εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη μεγάλη συμμετοχή και το ενδιαφέρον των φορέων καθώς και τη διάθεσή τους να συνεργαστούν με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου, μέσα από μια γόνιμη και εποικοδομητική διαβούλευση, να θέσουν τους στόχους και να προσδιορίσουν τους τομείς στους οποίους θα εφαρμοστεί η έξυπνη εξειδίκευση στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και της πρωτοβουλίας «Ευρώπη 2020».

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο ειδικός εμπειρογνώμονας της Ε.Ε. καθηγητής Αστικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Οικονομίας Νίκος Κομνηνός, ο Κ. Μαργαρίτης εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Μακεδονία και της ΕΕΛ/ΛΑΚ, ο Γ.Ηλιάδης εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, ο Τ. Αλεξανδρίδης εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, ο Σ. Σκοτίδας εκπρόσωπος του ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ, ο Κ. Μαλλινάς εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, η Χ. Τζουρέλη εκπρόσωπος του Τεχνολογικού Πάρκου, ο Χ. Γεωργίου εκπρόσωπος των Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ο Ν.Κατσιαδάκης εκπρόσωπος του ΕΚΕΤΑ, οι Ν.Ουσουλτζόγλου και Α. Γιαγκόγλου εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Ημαθίας καθώς και ο Κ. Παρίσης εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών και υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.