Κυρ, 31 Μαϊ 2020
Αρχική  > Ανάπτυξη - Μεταφορές  > Μεταφορές - Νέες τεχνολογίες

Προμήθεια φωτιστικών LED στο Δήμο Χερσονήσου

28/3/2013
Υπεγράφη σήμερα Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013 μεταξύ του Δήμου Χερσονήσου και της αναδόχου εταιρίας ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ ΑΤΕ, Οδός Ούλαφ Πάλμε 151, 71410 Ηράκλειο, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον κ. Νικήτα Δολαψάκη, η σύμβαση για την «Προμήθεια φωτιστικών LED αστικού και οδικού φωτισμού του Δήμου Χερσονήσου»

Σύμφωνα με τη σύμβαση η παράδοση της προμήθειας θα γίνει ενός έξι εβδομάδων στα σημεία που θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου και θα τοποθετηθούν από την ανάδοχο εταιρεία. Η συνολική αμοιβή του προμηθευτή για την υλοποίηση του έργου είναι 333.745,72 ευρώ, συμπερ. και ΦΠΑ. και η χρηματοδότηση θα γίνει από το Πράσινο Ταμείο του Υ.ΠΕ.ΚΑ.

Με το εν λόγω έργο υλοποιούνται δράσεις της Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Δήμου Χερσονήσου, οι οποίες έχουν εγκριθεί και ενταχθεί στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» για την εξοικονόμηση ενέργειας. Η συγκεκριμένη δράση προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση ενεργειακών λαμπτήρων με συστήματα LED, σε μέρος του Αστικού  - Οδικού δικτύου Φωτισμού του Δήμου, με την οποία αναμένεται μείωση της κατανάλωσης κατά 68.51%  με την αντικατάσταση λαμπτήρων παλαιάς τεχνολογίας που υπάρχουν σήμερα.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Το όραμα του Δήμου Χερσονήσου, όπως αυτό καταγράφεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του για το 2011-2014, είναι η ανάδειξη του σε Οικονομικό, Τουριστικό & Πολιτιστικό πόλο ανάπτυξης, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ως εκ τούτο,  ο Δήμος Χερσονήσου ενεργεί με γνώμονα τον άνθρωπο και το περιβάλλον, το οποίο αποδεικνύεται εμπράκτως μέσα από το Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα, όπου προβλέπονται σημαντικές δράσεις για το περιβάλλον, οι οποίες στοχεύουν στην εξασφάλιση ενός ιδανικότερου περιβάλλοντος στην περιοχή του Δήμου. 
 
 
Ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας από τους πιο δημοφιλής τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας.  Φιλοξενεί το 1/3 των τουριστικών κλινών της Κρήτης και το 6,9 % των τουριστικών κλινών της Ελλάδας.  Η μαζική εισροή τουριστών και επαγγελματιών στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, επιφέρει μεγάλη αύξηση στην ενεργειακή ζήτηση και κατανάλωση.  Αυτό έχει σαν συνέπεια την υπέρμετρη αύξηση των εκπεμπόμενων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα.  
Η προτεινόμενη πράξη είναι σε πλήρη συμφωνία με τους στόχους που έχει θέσει ο Δήμος Χερσονήσου ως μέλος του «Συμφώνου των Δημάρχων» οι οποίοι προσβλέπουν σε ένα περιβάλλον με μειωμένους ρύπους αερίων του θερμοκηπίου και συγκεκριμένα:
·          Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά τουλάχιστον 20%
·          Μείωση του εκπεμπόμενων αερίων του φαινομένου θερμοκηπίου κατά 20%.
·          Το 20% της ενεργειακής κατανάλωσης να προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.»