Δευ, 30 Μαρ 2020
Αρχική  > Ανάπτυξη - Μεταφορές  > Ανάπτυξη - Δημόσια έργα

Μελέτη για την ανάπλαση της Μακρινίτσας

5/3/2013
Εγκρίθηκε από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό η συμβασιοποίηση στο ενταγμένο στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας έργο : «Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Κοινότητας Μακρινίτσας Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας», προϋπολογισμού 125.284,79 ευρώ.

«Η ύπαρξη πολεοδομικού σχεδιασμού στη Μακρυνίτσα καθιστά εφικτή πλέον την πραγματοποίηση οργανωμένων αναπλάσεων αλλά και των απαραίτητων έργων υποδομής. Το Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο που επιτρέπει να λυθούν σοβαρά ζητήματα για τη βελτίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής» τόνισε ο κ. Αγοραστός.

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την εκπόνηση της μελέτης Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) πρώην Κοινότητας Μακρινίτσας Π.Ε. Μαγνησίας.

Η μελέτη πρόκειται να εκπονηθεί σε δυο στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τη διάγνωση των προβλημάτων, προοπτικών και τάσεων του δήμου και τη διατύπωση της κατ' αρχήν πρότασης ή των εναλλακτικών προτάσεων ρύθμισης της περιοχής. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τη λεπτομερή επεξεργασία του ΣΧΟΟΑΠ, με βάση την πρόταση η οποία θα προκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Αναφέρεται ότι η πρόοδος στην υπόψη Μελέτη όπως και στις αντίστοιχες μελέτες ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ είχε σταματήσει προσωρινά έως και την έκδοση πρόσφατης σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, που επιτρέπει πλέον τη συμβασιοποιησή τους. Επιπλέον της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ παραδίδεται η μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας καθώς και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).
Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Βόλου. Το ποσό της προς υπογραφή Σύμβασης είναι 77.387,07 ευρώ και μετά την παραπάνω έγκριση, ξεκινάνε από το Δήμο οι διαδικασίες για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την υλοποίηση της μελέτης.