Παρ, 25 Σεπ 2020
Αρχική  > Ανάπτυξη - Μεταφορές  > Ανάπτυξη - Δημόσια έργα

Ξεκινά ο Βιολογικός καθαρισμός και ο αγωγός λυμάτων στο  Σμαρί του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

22/1/2013
Ξεκινά η κατασκευή του έργου «Βιολογικός καθαρισμός και κεντρικός αγωγός λυμάτων οικισμού Σμαρίου» του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Τη σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, προϋπολογισμού 284.130€, υπέγραψαν σήμερα ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας κ. Δημήτρης Μελεμενής.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, στο βασικό αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται:

1. Φρεάτιο εισόδου – ''χονδρού'' εσχαρισμού (για συγκράτηση μεγάλων αντικειμένων).

2. Σηπτική Δεξαμενή τριών (3) διαμερισμάτων για την υποδοχή των λυμάτων στην εγκατάσταση, καθώς και για τη πιθανότητα σύνδεσης κοντά στην Ε.Ε.Λ. οικιών με παραγωγή αστικών λυμάτων (προκαθίζηση αιωρημάτων, συγκράτηση λιπών-άμμου, ήποια-αναερόβια χώνευση βιοστερεών, οικολογική λειτουργία χωρίς ενέργεια).

3. Δεξαμενή υποστήριξης της βιολογικής επεξεργασίας με αντλιοστάσιο εξισορρόπησης – τροφοδοσίας – δοσομέτρησης λυμάτων στις μονάδες προσκολλημένης βιομάζας.

4. Βιολογική επεξεργασία σε αερόβιο σύστημα προσκολλημένης βιομάζας χαμηλής φόρτισης.

5. Δεξαμενή απολύμανσης (χλωρίωσης) της εκροής και αποθήκευσης – άντλησης της εκροής.

6. Οικίσκος ελέγχου (χώρος ηλεκτρικού πίνακα, Η/Ζ, αποθήκης και WC)                 

7. Μονάδα εξουδετέρωσης οσμαερίων σηπτικής δεξαμενής και των λοιπών συστημάτων.

8. Λοιπά έργα υποδομής (διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, περίφραξη οικοπέδου, δεντροφύτευση, ύδρευση, ηλεκτροφωτισμός, δίκτυο άρδευσης εντός του γηπέδου)
 Η συνολική προθεσμία για την περάτωση των παραπάνω εργασιών είναι έξι μήνες.