Παρ, 25 Σεπ 2020
Αρχική  > Ανάπτυξη - Μεταφορές  > Ανάπτυξη - Δημόσια έργα

Δήμος Βέροιας: Πολεοδομικές μελέτες & πράξεις εφαρμογής από το Πράσινο Ταμείο

16/11/2012
Από το 2008 έως σήμερα, ο Δήμος Βέροιας έχει αναθέσει την σύνταξη Πολεοδομικών Μελετών και Πράξεων Εφαρμογής, με αποκλειστική χρηματοδότηση από ΕΣΟΔΑ Δήμου.
Στην εξέλιξη τους, επιτεύχθηκε η χρηματοδότηση τους και από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντός και Κλιματικής Αλλαγής.
Η πορεία αυτών έχει ως εξής:
1.       «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 23 και σε τμήμα των Π.Ε. 24 και 14 της πόλης Βέροιας» προϋπολογισμού 338.636 ευρώ. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 8- 10-2010 και έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση και η α’ και β1’ φάση της πολεοδομικής μελέτης. Από το Δήμο Βέροιας πληρώθηκαν 56.399,72 ευρώ. Με το από 12-9-2012 πρακτικό συνεδρίασης το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε ποσό πληρωμής 123.994,95 ευρώ και με το από 31-10-2012 πρακτικό, ποσό 55.208,78 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό πληρωμής είναι 103.033,15 ευρώ.
2.       «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 23 και σε τμήμα των Π.Ε. 15 και 7 της πόλης Βέροιας», προϋπολογισμού 242.405,83 ευρώ. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 2-11-2010 και έως  σήμερα έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση και η α’ φάση της πολεοδομικής μελέτης. Από το Δήμο Βέροιας πληρώθηκαν 44.422,72 ευρώ. Με το από 12-9-2012 πρακτικό συνεδρίασης το Πράσινο Ταμείο ανέκρινε ποσό πληρωμής 43.919,99 ευρώ και με το από 31-10-2012 πρακτικό, ποσό 45.030,14 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό πληρωμής είναι 153.464,70 ευρώ.
3.       «Πολεοδόμηση, μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας και Πράξη Εφαρμογής στο Δ.Δ. Ασωμάτων Δήμου Βέροιας», προϋπολογισμού 155.982,03 ευρώ.  Η σύμβαση υπογράφηκε στις 3-12-2007 και έως  σήμερα έχει ολοκληρωθεί η α’ φάση της πολεοδομικής μελέτης. Από το Δήμο Βέροιας πληρώθηκαν 43.395,80 ευρώ. Με το από 12-9-2012 πρακτικό συνεδρίασης το Πράσινο Ταμείο ανέκρινε ποσό πληρωμής 19.223,35 ευρώ και με το από 31-10-2012 πρακτικό, ποσό 45.030,14 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό πληρωμής είναι 93.362,88 ευρώ.
4.       «Πράξη Εφαρμογής τμήματος Πολεοδομικής Μελέτης, επέκταση οικισμού Μακροχωρίου (Α’ Φάση)», προϋπολογισμού 71.308,02 ευρώ.  Η σύμβαση υπογράφηκε στις 23-6-2011 και έως  σήμερα έχει παραδοθεί το Α’ και το Β’ κεφάλαιο της Πράξης Εφαρμογής. Από το Δήμο Βέροιας δεν πληρώθηκε λογαριασμός. Με το από 12-9-2012 πρακτικό συνεδρίασης το Πράσινο Ταμείο ανέκρινε ποσό πληρωμής 50.261,39 ευρώ και με το από 31-10-2012 πρακτικό, ποσό 14.608,88 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό πληρωμής είναι 6.437,84 ευρώ.