Παρ, 02 Οκτ 2020
Αρχική  > Ανάπτυξη - Μεταφορές  > Ανάπτυξη - Δημόσια έργα

Οι έλεγχοι στην αγορά το Σεπτέμβριο από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

30/10/2012
Από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού (πρώην Διεύθυνση Εμπορίου)  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2012  διενεργήθηκαν έλεγχοι ως εξής: 
 
Εστιατόρια-Ταβέρνες: 164
Ιχθυοπωλεία: 42
Καφετερίες: 104
Οπωροπωλεία: 40
Πρατήρια υγρών καυσίμων: 3
Λαϊκές  Αγορές 01 (48 πάγκοι)
Σούπερ Μάρκετ: 01
Επιχειρήσεις τροφίμων (καταστήματα λιανικής και διανομείς): 16
Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης: 299
Επιχειρήσεις βιομηχανικών προϊόντων: 15
ΔΕΘ Περίπτερα – Καταστήματα : 86
Παρασκευαστές συσκευαστές τροφίμων : 3

- Κατά την εκτέλεση του προγράμματος περιοδικού ελέγχου Μέτρων και Σταθμών σε 476 επιχειρήσεις (καταστήματα, πωλητές λαϊκών αγορών κ.λ.π.) ελέγχθηκε η ακρίβεια 788      ζυγών, πλαστίγγων κ.λ.π. και σε  38  επιχειρήσεις (πρατήρια υγρών καυσίμων, βυτιοφόρα κ.λ.π.) ελέγχθηκε η ακρίβεια  1564  αντλιών, μετρητών κ.λ.π.
Σε 6 αιτήματα πρατηριούχων έγινε αρχικός έλεγχος  22 αντλιών υγρών καυσίμων.
 
- Ελήφθησαν 28 δείγματα για εξέταση στο ΓΧΚ και το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (19 τροφίμων, 7 βιομηχανικών προϊόντων και 2 υγρών καυσίμων).
 
- Αποτελέσματα δειγματοληψιών τρέχουσας και προηγούμενων περιόδων:
-Δείγματα τροφίμων, 1 ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ, 5 ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ
-Δείγματα Βιομηχανικών ειδών: 1 ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ 
 
- Διερευνήθηκαν 13 καταγγελίες -παράπονα.
 
- Δεσμεύσεις (αθροιστικά ανά αιτία):
-  Σε 2 επιχειρήσεις δεσμεύτηκαν 136 τεμάχια χαρτάκια για στριφτό τσιγάρο διότι επί της συσκευασίας τους έφεραν τον επιθετικό προσδιορισμό «οικολογικό ή eco» κατά παράβαση της 7/2009 ΑΔ.
 
- Διαπιστώθηκε επιπλέον 15 παραβάσεις αγορανομικού περιεχομένου (εκ των οποίων αφορούσε  την μη ορθή συμπλήρωση ή την μη τήρηση του ΒΔΚ σε πρατήρια υγρών καυσίμων).
 
- Κατασχέσεις – καταστροφές (αθροιστικά ανά αιτία):
Σε 9 επιχειρήσεις κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 70,9 κιλά τροφίμων ως μη ασφαλή τρόφιμα ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση και επιβλαβή για την υγεία.
 
- Διαβιβάστηκαν   στον αρμόδιο εισαγγελέα 5  μηνυτήριες αναφορές.  για αγορανομικές    παραβάσεις και εφαρμογή της ΥΑ 1814/30-6-2012.
 
- Σε 10 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα με 8 αποφάσεις  Αντιπεριφερειάρχη συνολικού ύψους 117.388,08€ για χρήση πετρελαίου θέρμανσης αντί κίνησης  σύμφωνα με το Ν.2093/92.
 
- Σε 1 επιχείρηση επιβλήθηκε 1 πρόστιμο με  Απόφαση Διευθυντή της Υπηρεσίας συνολικού ύψους 15.000€ για Αγορανομικές παραβάσεις σύμφωνα με τον Ν. 3668/08.
 
 - Σε 2 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν άμεσα πρόστιμα συνολικού ύψους 3.000€ (1000+2000) για Αγορανομικές παραβάσεις σύμφωνα με τον Ν. 3668/08.
 
- Σύνολο επιβληθέντων προστίμων: 135.388,08€
 
- 2 επιδόσεις εγγράφων
 
- Άλλα άξια αναφοράς:

- Οι  δειγματοληψίες/ χημικές αναλύσεις τροφίμων πραγματοποιούνται βάση πρωτοκόλλου συνεργασίας της Υπηρεσίας μας με την Β΄ Χημική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης του ΓΧΚ.

- Οι δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις χημικών και βιομηχανικών προϊόντων για το έτος 2012 πραγματοποιούνται βάση πρωτοκόλλου συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και του Γενικού Χημείου του Κράτους.