Παρ, 25 Σεπ 2020
Αρχική  > Ανάπτυξη - Μεταφορές  > Ανάπτυξη - Δημόσια έργα

Εκδηλώση ΠΕΔΑ για το νέο ρυθμιστικό της Αττικής

24/1/2012
Εκδήλωση για την ενημέρωση των Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων της Αττικής επί των προτάσεων του ΟΡΣΑ (Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας) για το νέο ρυθμιστικό της Αττικής διοργάνωσε τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), στο Αμφιθέατρο του ραδιοσταθμού 9,84 (Γκάζι-ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ).
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης οι Αιρετοί ενημερώθηκαν από τον πρόεδρο του ΟΡΣΑ για το νέο ρυθμιστικό, ενώ οι ίδιοι ανέπτυξαν τους προβληματισμούς τους και κατέθεσαν τις προτάσεις τους προκειμένου το νέο ρυθμιστικό να καταστεί λειτουργικό και εφαρμόσιμο στους Δήμους τους.

Ο πρόεδρος του ΟΡΣΑ Ιωάννης Πολύζος παρουσίασε στους Αιρετούς το νέο ρυθμιστικό, του οποίου οι στρατηγικοί στόχοι είναι οι εξής:
1)Οικονομική ανάπτυξη, ισόρροπη, κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιμη. Ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας, προώθηση της καινοτομίας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
2)Περιβαλλοντικά βιώσιμη χωρική ανάπτυξη με αποτελεσματική και συνεκτική προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, διατήρηση του φυσικού χώρου και της βιοποικιλότητας και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
3)Βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους, εξισορρόπηση στην κατανομή των πόρων και των ωφελειών από την ανάπτυξη, ως βασικών προϋποθέσεων για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Προώθηση πολιτικών άμβλυνσης των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού

Ο πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α. και Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων –Καματερού Νίκος Σαράντης μιλώντας στην εκδήλωση υπογράμμισε την ανάγκη κατάρτισης νέου ρυθμιστικού σχεδίου για την Αθήνα και την Αττική προσαρμοσμένου στις «σύγχρονες συνθήκες», καθώς όπως σημείωσε η ανάπτυξη της Αττικής την τελευταία εικοσαετία χαρακτηρίστηκε από την άμετρη και χωρίς επαρκή σχεδιασμό επέκταση, από την υποβάθμιση συνοικιών του ιστορικού κέντρου, από τη συνέχιση της αναπτυξιακής υστέρησης των λαϊκών συνοικιών της Δυτικής Αθήνας και της Β΄ Πειραιά και από την εξάρτηση της οικονομικής δραστηριότητας από τους ευάλωτους κλάδους των κατασκευών και του εμπορίου.
Όπως τόνισε το νέο ρυθμιστικό στηρίζεται σε σωστούς άξονες όπως είναι η πράσινη ανάπτυξη, η οριοθέτηση του οικιστικού ιστού και η ανακοπή της περαιτέρω επέκτασής του, η προτεραιότητα στη χρήση των Μέσων μεταφοράς σταθερής τροχιάς κ.α. , επισημαίνοντας, όμως, ότι υπάρχουν «σημαντικά κενά και παραλείψεις, που απειλούν να διαιωνίσουν προβλήματα του παρελθόντος».
Ειδικότερα μιλώντας για την Δυτική Αθήνα αναφέρθηκε στην ανάγκη συγκρότησης ενός αναπτυξιακού πόλου που περιεχόμενό του θα είναι «η εγκατάσταση επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας και εξοικονόμησης ενέργειας σε περισσότερους από έναν τοπικούς θύλακες, δηλαδή Αναπτυξιακά Πάρκα.», ενώ επανέλαβε το πάγιο αίτημα για απομάκρυνση των Στρατοπέδων, ΚΕΒΟΠ-ΚΕΔΒ και 301, και την απόδοση των εκτάσεων στους κατοίκους για χρήσεις πρασίνου, πολιτισμού, κοινωφελών λειτουργιών ή και χωροθέτησης αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.
Για το σύνολο της Αθήνας σημείωσε ότι μεγάλη σημασία έχει η πρόβλεψη το δίκτυο Μέσων Μεταφοράς να μην συνδέει μόνον τις συνοικίες της περιφέρειας με το κέντρο αλλά να διευκολύνει και την κίνηση μεταξύ γειτονικών πόλεων. Επίσης χαρακτήρισε θετικές τις προβλέψεις για την προστασία του περιαστικού πρασίνου και των Μητροπολιτικών Πάρκων , υπογραμμίζοντας ότι ο καλύτερος διαχειριστής των χώρων αυτών είναι η Αυτοδιοίκηση.

Ο πρόεδρος της επιτροπής περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής της Π.Ε.Δ.Α. και γενικός γραμματέας, Δήμαρχος Κηφισιάς, Νίκος Χιωτάκης μιλώντας στην εκδήλωση χαρακτήρισε το νέο ρυθμιστικό «θεωρητικό πόνημα», «με ασαφείς δράσεις που δεν συνοδεύονται από στοιχειώδες οικονομικό κείμενο».

Επισήμανε την ανάγκη κατάρτισης ενός ρυθμιστικού που θα έχει ορίζοντα δεκαετίας και κατέθεσε τις κάτωθι παρατηρήσεις επί του σχετικού σχεδίου Νόμου:
*Χρειάζεται αποσαφήνιση της εφαρμογής «της αρχής της συνεκτικής πόλης».
*Στους «Πόλους Διαπεριφερειακής Εμβέλειας» αγνοούνται εντελώς σημαντικοί Δήμοι του Βόρειου Τομέα της Αττικής.
*Στο κείμενο για τη Διαχείριση υδάτων διατυπώνονται προτάσεις για τα υπάρχοντα υδατορεύματα, αλλά δεν γίνεται καμιά πρόταση για την ανάκτηση κάποιων που δεν είναι λειτουργικά μεν αλλά θα μπορούσαν να ανακτηθούν.
*Οι «προτεινόμενοι» όροι για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών δεν δίνουν κάτι περισσότερο από αυτό που ήδη ισχύει και εφαρμόζεται.
*«Γεωργικά Πάρκα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης»: δίνεται έμμεσα και περιγραφικά ο ορισμός τους – που όμως αφήνει στον αναγνώστη την αίσθηση ότι οι περιοχές εκτός αυτών θα μπορούν να μη τυγχάνουν περιβαλλοντικής διαχείρισης.
*Υδατοκαλλιέργειες: τα διαπιστωμένα προβλήματα αφήνονται να επιλυθούν (εάν και όποτε…) από το Ειδικό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και «…όπου απαιτείται εξειδικεύεται για την Αττική μετά από μελέτη». Βέβαια κάτι τέτοιο ήδη προβλέπεται, άρα προς τι η αναφορά αυτή;
*Συγκοινωνίες / Κινητικότητα / Γενικά:
1)πολύ αναλυτική και λεπτομερής αναφορά προτάσεων (παλαιότερων και νέων),
2)πυκνό δίκτυο ποδηλατοδρόμων (για αυτούς που μπορούν και τολμούν..),
3)δρόμοι που διασχίζουν εδώ και δεκαετίες πυκνό αστικό ιστό και τώρα μετονομάζονται σε «Πρωτεύοντες ή Δευτερεύοντες Άξονες Μητροπολιτικής Σημασίας» – χωρίς όμως στους περισσότερους από αυτούς να υπάρχει ουσιαστική δυνατότητα βελτίωσης των γεωμετρικών τους χαρακτηριστικών.
*Σήμερα έχουμε το οξύμωρο σχήμα, να εκπονούνται επιχειρησιακά προγράμματα από τους Δήμους, να εντάσσονται διαδημοτικά έργα στο ΕΣΠΑ και να μην έχουμε συμφωνήσει ακόμα για το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας, προκειμένου οι αλλαγές που θα γίνουν, να επιφέρουν καλύτερη οικονομική και κοινωνική οργάνωση, αλλά κυρίως την κοινωνική συνοχή στο σύνολο της Αττικής, βοηθώντας την ανάπτυξη και προστατεύοντας το περιβάλλον».

Την εκδήλωση χαιρέτησε η αντιδήμαρχος Αναπλάσεων και Σχεδίου Πόλεως της Αθήνας Αγγελική Αντωνοπούλου, ενώ παρευρέθησαν οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Α Αθήνας Σπύρος Κουβέλης, Β Αθήνας Λάμπρος Μίχος και ο Aντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών Κώστας Παπαντωνίου.