Σαβ, 15 Αυγ 2020
Αρχική  > Ανάπτυξη - Μεταφορές  > Μεταφορές - Νέες τεχνολογίες

"Έξυπνος οικισμός" γίνεται η Αράχωβα

29/7/2008
Τη σύμβαση ανάθεσης του έργου «Έξυπνος Οικισμός Δήμου Αράχωβας» υπέγραψαν την Τρίτη ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Θανάσης Σκορδάς και οι εκπρόσωποι του αναδόχου. Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστη ο Δήμαρχος Αράχωβας Γεώργιος Ανδρέου.

Η ανάπτυξη του «Έξυπνου Οικισμού» αφορά σχεδιασμό, αγορά και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού περιβάλλοντος λειτουργίας του Δήμου Αράχωβας και των λοιπών φορέων καθώς και τη δημιουργία «Έξυπνων Κτιρίων».

Ο «Έξυπνος Οικισμός» βασίζεται σε ενσύρματη και ασύρματη ευρυζωνικότητα που υποστηρίζει την παράλληλη λειτουργία διαφόρων εφαρμογών. Η εύκολη πρόσβαση επιτυγχάνεται μέσα από την χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες ικανότητες και χωρίς να αποκλείεται κάποια ομάδα πληθυσμού.

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη και των φορέων του Δήμου Αράχωβας με τον εκσυγχρονισμό της εσωτερικής λειτουργικής οργάνωσης και διεκπεραίωσης των διαδικασιών του, έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίξει με ποιότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα εξωστρεφείς και διαδραστικές υπηρεσίες προς τον πολίτη.

Η υλοποίηση των «Έξυπνων Οικισμών» είναι μία δράση της Ψηφιακής Στρατηγικής η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας». Συγκεκριμένα, χρηματοδοτούνται έξι (6) έργα, πιλοτικού χαρακτήρα, στην Αράχωβα, στις Αρχάνες, στη Βέροια, στην Ξάνθη, στην Καλαμάτα και στην Κοζάνη.

Σε έναν «Έξυπνο Οικισμό» τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν και αξιοποιούν υπηρεσίες Internet, Τηλεφώνου και Τηλεόρασης με ενιαίο τρόπο χωρίς περιορισμούς. Οι προμηθευτές ευρυζωνικής τεχνολογίας έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν και να εγκαταστήσουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για την λειτουργία καινοτόμων υπηρεσιών. Οι προμηθευτές υπηρεσιών ευρυζωνικού περιεχομένου έχουν την ευκαιρία να διαθέσουν ζωντανές καινοτόμες εφαρμογές όπως εφαρμογές υγείας (Ιατρικές εφαρμογές, Τηλε-ιατρική), ψυχαγωγίας, παιχνιδιών, εκπαίδευσης κ.λπ.

Τα κύρια οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την λειτουργία ενός «Έξυπνου Οικισμού» επικεντρώνονται στην :

• Βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, καθώς προσφέρονται νέες δυνατότητες εξυπηρέτησης, ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας

• Ενεργοποίηση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Οι σύγχρονες υποδομές και οι νέες τεχνολογίες προσελκύουν την δημιουργία νέων επιχειρήσεων, νέων επενδύσεων, δημιουργούν θέσεις εργασίας και αυξάνουν την τοπική οικονομία.

• Εξοικονόμηση του χρόνου κατοίκων και παραθεριστών καθώς επιτρέπουν την ταχύτατη επεξεργασία των δεδομένων και βελτιώνουν την παραγωγικότητα ακόμη και σε απόσταση από την φυσική έδρα απασχόλησης.