Παρ, 30 Σεπ 2022
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

ΑΣΕΠ: 49.480 μόνιμες και εποχικές προσλήψεις στο δημόσιο

18/1/2022

Συγκεκριμένα, έχουν προβλεφθεί να γίνουν 15.863 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ενώ υπό συζήτηση είναι επιπλέον 4.700 προσλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Εκτός όμως από τα νέα αιτήματα, ο προγραμματισμός περιλαμβάνει έγκριση για 3.573 θέσεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες αποτελούν δεσμεύσεις που θα υλοποιηθούν εντός του 2022 και αφορούν σε: 1.700 Επαγγελματίες Οπλίτες , 683 θέσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΟΦΥΠΕΚΑ, Γρ. Περιβάλλοντος Ελληνικού, Δασικές Υπηρεσίες), 400 θέσεις στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, 135 σπουδαστές στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, 655 στην ΟΣΥ και τη ΣΤΑΣΥ.

Παράλληλα, οι προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου θα ανέλθουν σε 25.344.

Οι περισσότερες αφορούν κυρίως στους τομείς της Υγείας, της Εθνικής Αμυνας και των μεταφορών, ενώ μεγάλο ποσοστό των θέσεων θα αφορά σε δήμους και περιφέρειες.

 
 

Θα καλυφθούν ειδικότητες όπως μηχανικοί, εργοδηγοί, νοσηλευτές, γιατροί, παραϊατρικό προσωπικό, διοικητικοί, υπάλληλοι πληροφορικής, επαγγελματίες οπλίτες και ειδικοί φρουροί.

Συνολικά, οι μόνιμες και εποχικές προσλήψεις θα ανέλθουν σε 44.780.

Αν τελικά αποφασιστεί και η πρόσληψη 4.700 εκπαιδευτικών, θα ανέλθουν σε 49.480.

Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ

Τον Σεπτέμβριο του 2022 προγραμματίζεται να γίνει ο γραπτός πανελλαδικός διαγωνισμός με το νέο σύστημα του ΑΣΕΠ, που τίθεται σε εφαρμογή και με το οποίο οι προσλήψεις θα γίνονται με έναν και μοναδικό ετήσιο διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός θα αφορά θέσεις των βαθμίδων της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ίσως και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, αλλά όχι της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) που θα καλύπτεται πλέον με άλλη διαδικασία, με κοινωνικά κριτήρια και άλλες ιδιότητες.

Κάθε χρόνο, και με βάση τις ανάγκες που θα καταγράφουν οι φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου κάθε Μάιο (και θα εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο του Σεπτεμβρίου), θα προκηρύσσονται θέσεις και θα διεξάγεται διαγωνισμός όπου θα εξετάζονται το γνωστικό πεδίο του κάθε υποψηφίου καθώς και οι δεξιότητες και η εργασιακή αποτελεσματικότητά του.

Εποχικό προσωπικό

Ταβάνι τις 25.344 θέσεις εποχικού προσωπικού έχει θέσει για το 2022 το υπουργείο Εσωτερικών.

Η πλειοψηφία των θέσεων αυτών αφορούν σε δήμους-περιφέρειες, ΔΕΚΟ, όπως ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΔΔΗΕ, ΕΥΑΘ, ασφαλιστικά ταμεία, μουσεία, νοσοκομεία.

Για πρώτη φορά εντάσσεται στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου/συμβάσεων μίσθωσης έργου και εφαρμόζεται περιορισμός κατά 10% στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλήψεων σε σχέση με το 2020.

Οι ειδικότητες που βρίσκονται ψηλά στη λίστα των προκηρύξεων ορισμένου χρόνου είναι: τεχνικοί, τεχνίτες, διοικητικοί, νοσηλευτές, οδηγοί, φύλακες, βρεφονηπιοκόμοι, αρχαιολόγοι, εργατοτεχνίτες, λογιστές, χειριστές μηχανημάτων, κηπουροί, καλλιτεχνικό προσωπικό, ναυαγοσώστες, κτηνίατροι, γεωπόνοι, καθαριστές, εργάτες κ.ά.

Τέλος, μέσα στο 2022 και μάλιστα στις πρώτες εβδομάδες του χρόνου θα ανακοινωθεί και το νέο πρόγραμμακοινωφελούς εργασίας μέσω του οποίου θα εργαστούν σε φορείς του Δημοσίου 25.000 άνεργοι.

Η δράση θα υλοποιηθεί μέσω ΟΑΕΔ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΕΣΕΙΣ

Οικονομικών 104

Ανάπτυξης και Επενδύσεων 113

Εξωτερικών 64

Εθνικής Αμυνας 3.221

Παιδείας 697

Εργασίας 450

Υγείας 4.716

Περιβάλλοντος και Ενέργειας 1.383

Προστασίας του Πολίτη 1.144

Πολιτικής Προστασίας 1.014

Πολιτισμού 104

Δικαιοσύνης 490

Εσωτερικών 149

Μετανάστευσης και Ασύλου 150

Ψηφιακής Διακυβέρνησης 283

Υποδομών και Μεταφορών 1.155

Ναυτιλίας 304

Αγροτικής Ανάπτυξης 110

Τουρισμού 26

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΙΣ

ΟΤΑ Α’ βαθμού 817

ΟΤΑ Β’ βαθμού 324

ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Ανεξάρτητες Αρχές 119

Προεδρία της Κυβέρνησης 9

Επαγγελματίες Οπλίτες 1.700

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης 135

ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ 655

Μόνιμοι: 24.136

Εποχικοί: 25.344

Κοινωφελής εργασία: 25.000

ΣΥΝΟΛΟ: 74.480

 

 

 

ΠΗΓΗ: dikaiologitika.gr