Σαβ, 02 Ιουλ 2022

Υπογράφηκαν τα χρήματα των Περιφερειών για τη δακοκτονία

14/1/2020

Σε 20.954.300,00 ευρώ ανέρχεται το ποσό από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Περιφερειών του 2020 που κατευθύνεται για το Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2020, σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε την 13η Ιανουαρίου.

 

Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση κατανομής χρημάτων από τους ΚΑΠ Περιφερειών στις Περιφέρειες εκδίδεται κάθε χρόνο, βάσει των άρθρων 186 και 260 του Καλλικράτη.  Όπως και στην περσινή, οι πιστώσεις κατανέμονται ανά Περιφέρεια, χωρίς να υπάρχει εξειδίκευση ανά Περιφερειακή Ενότητα.

 

Το ποσό προορίζεται αποκλειστικά και μόνο προς κάλυψη δαπανώνδακοκτονίας, σύμφωνα με την έκταση εφαρμογής του εν λόγω Προγράμματος και τη δυναμική τωνδακοπληθυσμών, ήτοι για

- δαπάνες προσωπικού,

- δαπάνες εργολάβων ψεκασμών και παγιοθεσίας,

- δαπάνεςπρομήθειας υλικών,

- λοιπές δαπάνες δακοκτονίας.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΟΣΟ

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

223.000,00

2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

385.000,00

3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

2.000.000,00

4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1.250.000,00

5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

272.000,00

6

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1.187.000,00

7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

855.000,00

8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

255.000,00

9

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

7.947.300,00

10

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

345.000,00

11

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

4.285.000,00

12

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1.950.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

20.954.300,00

 

Τα χρήματα θα αποδοθούν τμηματικά σε κάθε δικαιούχο Περιφέρεια με χρηματικές εντολέςτου Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η υπουργική απόφαση διευκρινίζει ότι τυχόν αδιάθετα ποσά προηγούμενων ετών δύναται να διατεθούν συμπληρωματικά των ανωτέρω ποσών για την κάλυψη Προγράμματος δακοκτονίας 2020.