Σαβ, 25 Μαϊ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

ΥΠΕΣ: Μέχρι 15 Οκτωβρίου η υποβολή των στοιχείων για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις δήμων και περιφερειών

19/9/2022

Οι δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας θα πρέπει να υποβάλλουν αναλυτική κατάσταση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους για το γ΄ τρίμηνο του 2022 στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο του υπουργείου Εσωτερικών, το αργότερο μέχρι 15 Οκτωβρίου σύμφωνα με οδηγία του υπουργείου.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ο ειδικός διαδικτυακός τόπος δεν θα είναι διαθέσιμος για την ανάρτηση του αρχείου.

Επίσης το υπουργείο Εσωτερικών υπενθυμίζει  ότι οι φορείς θα πρέπει να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πληρωμή των εκκρεμών οφειλών τους και για την άμεση μείωση και σταθεροποίηση του ύψους των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων σε τρίτους – εξαιρουμένων των περιπτώσεων της περίπτωσης (β) της παρ. 2 του άρθρου 107 – σε επίπεδα χαμηλότερα τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα της 31ης Δεκεμβρίου 2021.

Αναλυτικά η οδηγία του ΥΠΕΣ εδώ.