Τετ, 24 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

ΥΠΕΣ - Εγκύκλιος: Οι δημοτικές κοινότητες, δεν αποτελούν αυτοτελείς διοικητικές οντότητες

29/1/2024

 Αναλυτική Εγκύκλιο  εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών με όλες τις δυνατές διευκρινίσεις και πληροφορίες για θέματα που άπτονται της λειτουργίας των δημοτικών κοινοτήτων.

 «Οι δημοτικές κοινότητες, αναφέρεται στην εγκύκλιο, συνιστούν μονάδες δημοτικής αποκέντρωσης που λειτουργούν εντός του νομικού προσώπου του δήμου. Η λειτουργία τους θεμελιώνεται στην εκπροσώπηση της τοπικής κοινωνίας, καθώς διαθέτουν δικά τους όργανα διοίκησης που εκλέγονται από το σώμα των δημοτών σε συγκεκριμένη εδαφική περιφέρεια του δήμου. Οι δημοτικές κοινότητες, ωστόσο, δεν αποτελούν αυτοτελείς διοικητικές οντότητες αλλά εντάσσονται στην οργανωτική δομή του δήμου, τα κεντρικά όργανα του οποίου (δήμαρχος, δημοτικό συμβούλιο, δημοτική επιτροπή) είναι επιφορτισμένα με τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων».

 Στο πλαίσιο αυτό, με αφορμή την έναρξη της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περιόδου (1/1/2024 – 31/12/2028) και την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών που εξελέγησαν κατά τις πρόσφατες εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023, με την εγκύκλιο δίνονται αναλυτικές πληροφορίες για τη λειτουργία των δημοτικών κοινοτήτων.

 Η Εγκύκλιος.