Παρ, 30 Σεπ 2022
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Το υπόμνημα της Ομοσπονδίας Ζωοφιλικών Σωματείων Ελλάδας στο Νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ

16/3/2022

    Ακολουθεί η εισήγηση του φορέα μας σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’, Εθνική Σύνταξη Ομογενών, και άλλες επείγουσες διατάξεις» κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της  Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Συνημμένα επισυνάπτουμε

Ø  Την αίτηση ακύρωσης  του ΠΔ για την μεταφορά αρμοδιοτήτων των ζώων συντροφιάς στο ΣτΕ καθώς και την ημερομηνία προσδιορισμού

Ø  Τις δηλώσεις του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ  ΒΟΡΙΔΗ  στο ethnos.gr ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κατακερματισμός της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας σε δύο υπουργεία (20-11-2020)

Ø  Τις εισηγήσεις των κτηνιατρικών σχολών σχετικά με την μεταφορά αρμοδιοτήτων  των ζώων συντροφιάς από το ΥΠΑΑΤ στο ΥΠΕΣ

Ø  Την απάντηση της  τότε  Υφυπουργού  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αραμπατζή, στη Βουλή, ότι «Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ ως κεντρική αρμόδια αρχή για τον έλεγχο του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (2017, OIE –TerrestrialAnimalHealthCode , Chapter 7.7.) και ως κεντρική αρμόδια αρχή για την προστασία των ζώων (παραγωγικών, άγριων, ζώων συντροφιάς κ.λπ.), παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και παράλληλα εισηγείται τα απαραίτητα μέτρα εφαρμογής ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της μείωσης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, της προστασίας της δημόσιας υγείας και της διασφάλισης της προστασίας και ευζωίας των ζώων…».

 

Ø  Την από το 2011  απάντηση  το ΥΠΑΑΤ στο  πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι «Δεν πρέπει δε να διαφεύγει της προσοχής ότι τα προγράμματα περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς είναι συνδεδεμένα με τα προγράμματα καταπολέμησης ζωοανθρωπονόσων (εχινικοκκίαση, λύσσα κλπ.) και για το λόγο αυτό επιβάλλεται η Κτηνιατρική τους εποπτεία. Επίσης, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θέματα που αφορούν στην προστασία των ζώων υπάγονται στην αρμοδιότητα Ειδικού Τομέα (Sector) της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την Υγεία των Ζώων και συζητούνται στις τακτικές θεσμοθετημένες συσκέψεις των επικεφαλής των κτηνιατρικών υπηρεσιών των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. Δεν υφίσταται επομένως κανένας τεχνικός ή επιστημονικός λόγος για την αφαίρεση της σχετικής αρμοδιότητας από τη Δ/νση ΚΑΦΕ.»

 

Μετά τιμής,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

 

ΣΙΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΣΟΥΕΛΕΝ

 

 

 

 

                                      

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Κύριε Πρόεδρε

κ Υπουργέ

Αξιότιμες/οι  κυρίες /οι Βουλευτές

Θα θέλαμε ως φορέας μας να εστιάσουμε στο  Άρθρο 7 «Στελέχωση Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών».

Τον Μάιο του 2021 τέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών  χωρίς να έχει καμία εκ του νόμου αρμοδιότητα αλλά και εξειδίκευση, σε δημόσια διαβούλευση το νέο πλαίσιο για τα ζώα συντροφιάς.

Ένα μήνα μετά την διαβούλευση εκδόθηκε το ΠΔ  40/2021 ΦΕΚ 100/Α/16-6-2021, με το οποίο μεταφέρονται οι αρμοδιότητες για τα ζώα συντροφιάς  από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα  υποτιθέμενης καλής νομοθέτησης για την οποία συνεχώς γίνεται επίκληση.   

Ο φορέας μας,  Ομοσπονδία Ζωοφιλικών Σωματείων Ελλάδας από κοινού με την  Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) και την Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΚΔΥ) καταθέσαμε στο ΣτΕ, αίτηση ακύρωσης του υπ’αριθ. 40/2021 Προεδρικού Διατάγματος,  η οποία εκδικάζεται την  07/04/2022.

Η αντίδραση μας δεν έχει να κάνει με την στήριξη κάποιου συντεχνιακού  αιτήματος.

Αντιθέτως,  έχει να κάνει με την προστασία των ζώων συντροφιάς που για εμάς είναι κορυφαίο ζήτημα και  αποτυπώνεται στους καταστατικούς μας σκοπούς.

Κατά παγκόσμια παραδοχή αρμόδιες για την προστασία των ζώων είναι οι  κτηνιατρικές αρχές της Χώρας.

Είναι σαφές ότι ο κατακερματισμός της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας είναι ενάντια σε κάθε έννοια ορθολογικής και επιστημονικής οργάνωσης των υπηρεσιών του κράτους,

 Αγνοήθηκαν πλήρως

οι εισηγήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων και των δύο Υπουργείων,

η δημόσια τοποθέτηση του μεγαλύτερου επιστημονικού και επαγγελματικού φορέα των Γεωτεχνικών, που είναι το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο,

οι  κατευθυντήριες οδηγίες παγκόσμιων οργανισμών όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ) και  η Ενωσιακή Νομοθεσία για την Υγεία των Ζώων και τους επίσημους Κτηνιατρικούς ελέγχους που ορίζει αρμόδιους για τον έλεγχο της προστασίας όλων των ζώων (συντροφιάς, παραγωγικών και αγρίων) μόνο τους Επίσημους Κτηνιάτρους.

Να θυμίσουμε  επίσης  τι έλεγε ο ίδιος ο  Υπουργός κος Βορίδης ,  ο οποίος φέρνει και την συγκεκριμένη  διάταξη

κατά την συζήτηση επίκαιρης ερώτησης  από την κα Γιαννακοπούλου στην Βουλή  με θέμα : «Μετέωρη η  ανάληψη ευθύνης για την υγεία και προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Ποιος ο Ρόλος  των Κεντρικών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για την υγεία και την προστασία δεσποζόμενων  και αδέσποτων ζώων συντροφιάς;» δεσμεύτηκε ότι θα ακολουθηθούν τα βασικά διεθνή πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων.

Τηρούνται όταν  διασπάται η κτηνιατρική υπηρεσία σε δυο Υπουργεία ;  

με δηλώσεις του στο ethnos.gr στις 20-11-2020 και στην δημοσιογράφο κα  Μαρία Λιλιοπούλου δεσμεύτηκε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κατακερματισμός της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας σε δύο υπουργεία.

Με την διάταξη αυτή  σήμερα,  υπάρχει η όχι κατακερματισμός της κτηνιατρικής υπηρεσίας;

Τι άλλαξε από τότε;

Γιατί αυτή η ανακολουθία λόγων και πράξεων;

Βάση των όλων όσων αναφέραμε πως δύναται να αιτιολογηθεί  η  αιφνιδιαστική και χωρίς διαβούλευση  κατάθεση της διάταξης αυτής;

Ποιος τελικά νομοθετεί και με τι κριτήρια;

Γιατί σπεύδει το Υπουργείο ένα μήνα σχεδόν πριν την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης  για την μεταφορά αρμοδιοτήτων στο ΣτΕ  να φέρει τέτοια διάταξη επιχειρώντας να παρέμβει  με αυτό τον τρόπο στην δικαιοσύνη;

Για ποιο λόγο  επιλέγεται  η  πολυδιάσπαση των κτηνιατρικών υπηρεσιών αντί της ενίσχυσης  του τμήματος προστασίας ζώων συντροφιάς στο ΥΠΑΑΤ;

Διότι πολύ απλά ένα αποδυναμωμένο και απομονωμένο τμήμα προστασίας  ζώων , σε άσχετο υπουργείο, με προϊστάμενο υπάλληλο όχι κτηνίατρο εξυπηρετεί τις πραγματικές στοχεύσεις οι οποίες αναδείχθηκαν κατά την συζήτηση του νομοσχέδιου για τα ζώα συντροφιας

Εξυπηρέτηση και ρουσφέτια σε οικονομικά συμφέροντα  εκμετάλλευσης των ζώων συντροφιας.

Στέλνεται επίσης  εκκωφαντικό μήνυμα σε κτηνίατρους  που τιμώντας τον όρκο τους επιτελούν με επάρκεια το λειτούργημα τους  ότι όποιος επιχειρεί  να εφαρμοστεί η νομοθεσία  για την προστασία των ζώων συντροφιάς κόντρα στα συμφέροντα καλύτερα να επιλέγει  την πλήρη απραξία.

Τελικά μήπως εξωθεσμικές και μη ανακοινώσιμες παρεμβάσεις καθορίζουν και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες;

Για όλους αυτούς τους λόγους ζητούμε την απόσυρση της διάταξης αυτής διότι είναι επιζήμια για τα ζώα, και αποσκοπεί στην καλύτερη περίπτωση στην τακτοποίηση ημετέρων.

Εκφράζουμε  και την αντίθεση μας για την επίμαχη διάταξη  του άρθρου 14 που προβλέπει χρηματοδότηση από τους ΟΤΑ σε φιλοζωικά σωματεία για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Αντί να χρηματοδοτούνται οι Δήμοι για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων, που είναι και δέσμια αρμοδιότητα τους, δημιουργείται ο  επαγγελματίας  «εθελοντής» φιλόζωος. 

Απέναντί σε όλες αυτές τις μεθοδεύσεις, ο φορέας  μας θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή δυναμικά για την προστασία  των ζώων συντροφιάς.

 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

 

 

Αθήνα  15-3-2022

ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε τα συνημμένα ΕΔΩ