Τετ, 28 Φεβ 2024
Αρχική  > Περιφέρειες

Τα Ψηφοδέλτια των Περιφερειακών Εκλογών(ΦΕΚ)

8/4/2019

Σε συνέχεια της Υπουργικής Απόφασης που καθόρισε τις λεπτομέρειες των ψηφοδελτίων στις Κοινοτικές και Δημοτικές Εκλογές(Φ.Ε.Κ. Β’ 1095/2.4.2019), όπως ποιος έχει την ευθύνη εκτύπωσής τους, το περιεχόμενο και τις διαστάσεις αναλόγως του Δήμου, εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση και για τα ψηφοδέλτια των Περιφερειακών Εκλογών.

 

Η αριθμ. 24370 Απόφαση του Αλέξη Χαρίτση δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 1150/5.4.2019 και καθορίζει ειδικά τις διαστάσεις των ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία για την εκλογή Περιφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων, ως εξής:

 

1. Για τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται Περιφερειακοί Σύμβουλοι από ένας (1) έως οκτώ (8), σε14 x 20 εκατοστά του μέτρου περίπου.

2. Για τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται Περιφερειακοί Σύμβουλοι από εννέα (9) έως και δέκα πέντε (15), σε 14 x 28 εκατοστά του μέτρου περίπου.

3. Για τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται Περιφερειακοί Σύμβουλοι από δέκα έξι (16) έως και είκοσι εννέα (29), σε 14 x 35 εκατοστά του μέτρου περίπου.

4. Για τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται Περιφερειακοί Σύμβουλοι από τριάντα (30) και πάνω, σε14 x 46 εκατοστά του μέτρου.

 

Υπενθυμίζουμε ότι ο αριθμός όσων εκλέγονται σε κάθε εκλογική περιφέρεια ανά την Ελλάδα, έχει ήδη καθοριστεί με άλλη Υπουργική Απόφαση, όπως έχετε διαβάσει στον AIRETO.

 

Το ΦΕΚ περί ψηφοδελτίων είναι διαθέσιμο ΕΔΩ