Δευ, 15 Απρ 2024
Αρχική  > Περιφέρειες

Στο Κερατσίνι συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής την Παρασκευή 1 Μαρτίου

28/2/2024

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Β. Καπερνάρου, πρόκειται να συνεδριάσει την Παρασκευή, 01-03-2024 και ώρα 15:00. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου “Μελίνα Μερκούρη” του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας (Ταχ. Διεύθυνση: Εμμανουήλ Μπενάκη 70, Κερατσίνι – Αμφιάλη).

Συνεδρίαση 7η

 

Α. Αιτήσεις -Αναφορές

 

Β. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 

1.    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13/2024 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα «Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής Περιφερειακού Συμβουλίου “Αθλητισμού”, σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», μετονομασία της εν λόγω Επιτροπής σε “Επιτροπή Αθλητισμού και Παιδείας” και μεταβίβαση πρόσθετων αρμοδιοτήτων.

(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ.Ν. Χαρδαλιάς)

2.    Ορισμός Πολιτικού Υπευθύνου και  Συντονιστή της Περιφέρειας Αττικής για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειών για την Υγεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.).

(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς)

3.    Ορισμός Πολιτικού Υπευθύνου και  Συντονιστή της Περιφέρειας Αττικής για το Πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ και την εκπλήρωση των κριτηρίων των μελών των Εθνικών Δικτύων, όπως απορρέουν εκ της συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής  στο «Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας» του Π.Ο.Υ. (WHO Hellenic HealthyCitiesNetwork).

(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς)

4.    Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης υποστήριξης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού STEM & Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2024 που θα διεξαχθεί το χρονικό διάστημα 30-31 Μαρτίου 2024 στο Κλειστό Γήπεδο TAE KWON DO, στο Παλαιό Φάληρο.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Πρεζεράκου)

5.    2ητροποποίηση της υπ’ αριθμ. 480/2023 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και η δαπάνη για προμήθειες αγαθών και παροχή υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής έτους 2024 (Πρόγραμμα προμηθειών – παροχής υπηρεσιών έτους 2024), ως προς την Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

(Εισηγήτρια ηΑντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Τουμαζάτου)

6.    Έγκριση τελικού σχεδίου Καταστατικού της υπό ίδρυση Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Αττικής».

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Δ. Αγγελάκη)

7.    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 281/2023 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για το πρόγραμμα δράσεων προβολής και προώθησης προϊόντων τουαγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2024.

(Εισηγήτρια ηΑντιπεριφερειάρχης κ.Δ. Αγγελάκη)

8.    Έγκριση Προγράμματος για την καταπολέμηση των ακρίδων στη Δημοτική Ενότητα Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και στη Δημοτική Ενότητα Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων για το έτος 2024.

(Εισηγήτρια ηΑντιπεριφερειάρχης κ. Δ. Αγγελάκη)

9.    Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2024.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Μελάς)

10.  Α. Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2024 και Β. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη μετακίνηση και διαμονή εκτός έδρας έως και πέντε (5) μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφέρειας  σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ.Θ. Κουτσογιαννόπουλος)

11.  Έγκριση για τη λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας, επί της Λ. ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή Δικτύου Οπτικών Ινών της εταιρείας Vodafone, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ασπροπύργου και αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Κλ. Βαρελάς)

12.  Έγκρισηγια τη λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας, στο πλαίσιο υπογειοποίησης εναέριου δικτύου Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) του ΔΕΔΔΗΕ.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Κλ. Βαρελάς)

13.  Έγκρισηλήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για εργασίες που θα εκτελεστούν στον ανισόπεδο κόμβο Λ. Ποσειδώνος και Εθνάρχου Μακαρίου, στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών «Παρακολούθηση δομικής ακεραιότητας κατασκευών σε γέφυρες», αξίας 5.452.999,20 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), αναδόχου OSMOS HELLAS A.E..

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Αντωνάκου)

14.  Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία Ειδικού Κτιριακού Πολυδύναμου Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος Μικτής Χρήσης και έργων βελτιωτικών παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο στην περιοχή ‘’Δηλαβέρη’’, Δήμου Αμαρουσίου.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

15.  Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του υφιστάμενου Γενικού Νοσοκομείου Μαιευτηρίου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» επί της Πλατείας Έλενας Βενιζέλου 2, στο Δήμο Αθηναίων Αττικής (ΠΕΤ: 2309998728).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)