Παρ, 12 Αυγ 2022
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Πως επικυρώνονται και τι ισχύ έχουν τα εκτυπωμένα ηλεκτρονικά έγγραφα (ΦΕΚ)

12/10/2021

Με Κοινή Απόφαση των κ.κ. Κ. Πιερρακάκη και Γ. Γεωργαντά που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 4651/8.10.2021, ορίστηκε η διαδικασία επικύρωσης των εκτυπώσεων των ηλεκτρονικών δημόσιων και των ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή ή ΚΕΠ ή Δικηγόρο. Επίσης, ρυθμίστηκαν ειδικότερα ζητήματα για την ισχύ των εκτυπώσεων αυτών κατά την έντυπη διακίνησή τους.

 

Η Απόφαση αφορά τις εκτυπώσεις των ηλεκτρονικών δημόσιων εγγράφων του αρ.13 του ν.4727/2020 και των ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων του αρ.15 του ιδίου νόμου.  Ρυθμίζει τις εκτυπώσεις των εγγράφων που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.27 του ανωτέρω νόμου.

Οι εκτυπώσεις ηλεκτρονικών εγγράφων (δημόσιων και ιδιωτικών) γίνονται δεκτές από τους Φορείς του Δημόσιου Τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στην περ.57 του αρ.2 του ν.4727/2020, μόνο κατ’ εξαίρεση του κανόνα της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.29 του ιδίου νόμου.

 

Ειδικότερα, οι διατάξεις της Απόφασης, εφαρμόζονται όταν:

α) είτε υφίσταται πρόσκαιρη αντικειμενική αδυναμία παραλαβής ηλεκτρονικού εγγράφου από τον Φορέα του Δημόσιου Τομέα,

β) είτε υφίσταται άλλου τύπου αδυναμία παραλαβής που διαπιστώνεται με Πράξη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

γ) είτε όταν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα έχει επιλέξει μη ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας με Φορείς του Δημόσιου Τομέα στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.), σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.29 του ν.4727/2020.

 

Η Απόφαση αποτελείται από 6 άρθρα και μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ