Πεμ, 25 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Προσλήψεις 2021: Σήμερα ξεκινά ο έλεγχος των Αιτημάτων που υποβλήθηκαν (Εγκύκλιος)

31/8/2020

Συμπληρωματική εξ.επείγουσα Εγκύκλιο σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση απέστειλε ο Υπουργός Εσωτερικών σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων του έτους 2021.

Όπως έχει προαναφερθεί  , ο κύκλος προγραμματισμού προσλήψεων περιλαμβάνει δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν η υποβολή αιτήσεων  ,  όπου οι Φορείς υπέβαλαν τις αιτήσεις προς τα οικεία Υπουργεία (κατά το στάδιο αυτό υπέβαλαν τα αιτήματά τους και οι κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων).

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τον έλεγχο των αιτήσεων, οπότε τα Υπουργεία θα επεξεργαστούν τις αιτήσεις, κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνουν απαραίτητες στα αναλυτικά αιτήματα θέσεων, και θα τις προωθήσουν μέσω εφαρμογής στο Υπ. Εσωτερικών (εξαιρούνται οι αιτήσεις των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών, οι οποίες υποβάλλουν απευθείας στο Υπ.Εσωτερικών).

Λεπτομερείς οδηγίες για αυτή τη 2η φάση λοιπόν, παρέχει ο Υπουργός με τη νέα Εγκύκλιό του.  Ο Π.Θεοδωρικάκος καλεί τα Υπουργεία “να λάβουν υπόψη τη δημοσιονομική δέσμευση ως προς τον λόγο 1 αποχώρηση (για το 2020) / 1 πρόσληψη (για το 2021), ιδιαίτερα ως προς την αιτούμενη κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, αλλά και ως προς το σύνολο των αποχωρήσεων του Φορέα”.

Επιπλέον, τονίζει ότι “τα εποπτεύοντα Υπουργεία, τα οποία διαθέτουν και τη συνολική εικόνα των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων των Φορέων που εποπτεύουν, ως τελικοί διαχειριστές ελέγχου προγραμματισμού προσλήψεων, καλούνται συνεπώς να προβούν στον εξορθολογισμό των αιτημάτων αυτών και εάν κρίνουν σκόπιμο, να δώσουν προτεραιότητα σε αιτήματα για θέσεις οι οποίες, λόγω της φύσης και της εξειδίκευσης που απαιτεί η άσκηση των σχετικών καθηκόντων, δεν μπορούν να καλυφθούν μέσω της διαδικασίας της κινητικότητας”.

Οι αποδέκτες της Εγκυκλίου πρέπει να προβούν στις αναγκαίες και εμπρόθεσμες ενέργειές τους, από την 31η Αυγούστου έως και την 7η Σεπτεμβρίου 2020.

Να σημειωθεί ότι στους αποδέκτες της Εγκυκλίου περιλαμβάνονται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για τις δικές τους ενέργειες και για να την κοινοποιήσουν στους ΟΤΑ Α΄ και Β’ βαθμού της εποπτείας τους, καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα αυτών.

Αναλυτικότερα, η αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 72/οικ.16433/28.8.2020 Εγκύκλιος ΕΔΩ