Δευ, 21 Σεπ 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Πρόσκληση 80 κατά παρέκκλιση αποσπάσεων στο Υπ.Οικονομικών

16/9/2020

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής & Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών εξέδωσε Πρόσκληση για να καλύψει τις υπηρεσιακές της ανάγκες σε προσωπικό, μέσω κατά παρέκκλιση αποσπάσεων βάσει του αρ.86 του ν.4714/2020.

Πρόκειται για άρθρο που ψηφίστηκε την 29η Ιουλίου με τις θετικές ψήφους (“ναι”) μόνο της Νέας Δημοκρατίας και του Κινήματος Αλλαγής.  Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ψηφίσει “όχι”, ενώ ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ25 “παρών”.

Σε αυτό, όπως είχε άμεσα αναδείξει ο AIRETOS , θεσπίζονται «κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης» αποσπάσεις υπαλλήλων που υπηρετούν σε Φορείς του Δημόσιου Τομέα, οι οποίοι ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Στην παρ.2 του άρθρου ορίζεται πως οι αποσπάσεις «διενεργούνται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, κατόπιν σχετικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Φορέα προέλευσης, καθώς και του οργάνου διοίκησης αυτού».

Σε εφαρμογή του εν λόγω άρθρου λοιπόν, εκδόθηκε η αριθμ. οικ.99603 ΕΞ 2020 Πρόσκληση.

Οι 80 αποσπάσεις αφορούν τις εξής δομές του Υπουργείου Οικονομικών:  (α) τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής και Θεσσαλονίκης, (β) τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών ανά την επικράτεια, (γ) τις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής (Αθήνα) καθώς και (δ) το Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού (Αθήνα).

Συγκεκριμένα άνοιξαν προς απόσπαση 80 θέσεις:

- κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ των κλάδων: Διοικητικού Οικονομικού, Μηχανικών, Πληροφορικής, Εφοριακών και Τελωνειακών καθώς και

- κατηγορίας ΔΕ των κλάδων: Διοικητικού Οικονομικού, Εφοριακών και Τελωνειακών.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν υπάλληλοι, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από Φορείς του Δημόσιου Τομέα, οι οποίοι ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Αιτήσεις υποβάλλονται έως την 25η Σεπτεμβρίου και μέχρι ώρα 24:00, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες της Πρόσκλησης.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συσταθεί με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων θα είναι 2 έτη, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης, κατόπιν Αίτησης του υπαλλήλου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ