Σαβ, 25 Μαϊ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Πόθεν Έσχες Δημοσίων Υπαλλήλων: Υποχρεωτική η ενημέρωση μέσω των διοικητικών πράξεων

12/8/2020

Το φαινόμενο μη υποβολής αρχικών δηλώσεων “πόθεν έσχες” (Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων) από υπόχρεους Υπαλλήλους, λόγω μη ενημέρωσής τους για την υποχρέωσή τους αυτή από τις οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού, επεσήμανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο προχώρησε στην έκδοση οδηγιών, προς εξυπηρέτηση του σκοπού της έγκαιρης ενημέρωσης των Υπαλλήλων, όταν αποκτούν ιδιότητα που συνεπάγεται υποχρέωση υποβολής αρχικής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ), και προς αποφυγή των σοβαρών συνεπειών που επιφέρει η μη υποβολή των αρχικών Δηλώσεων κατ’ εφαρμογή του αρ.6 του ν.3213/2003 ως ισχύει.

Συγκεκριμένα, όπως ορίστηκε με Εγκύκλιο, οι αρμόδιες Υπηρεσίες υποχρεούνται για τα κάτωθι:

1) Αναφορά στο προοίμιο των διοικητικών πράξεων, δυνάμει των οποίων ο Υπάλληλος αποκτά ιδιότητα που συνεπάγεται την υποχρέωση υποβολής αρχικής ΔΠΚ και ΔΟΣ αλλά και ετήσιας ΔΠΚ, των συγκεκριμένων διατάξεων του ν.3213/2003, που προσδίδουν στον Υπάλληλο την ιδιότητα του υπόχρεου.

2) Αναφορά στο διατακτικό των εν λόγω διοικητικών πράξεων της υποχρέωσης που απορρέει από την κτήση της συγκεκριμένης ιδιότητας για υποβολή αρχικής ΔΠΚ και ΔΟΣ εντός 90 ημερών από την κτήση της ιδιότητας αυτής, καθώς και για υποβολή ετήσιας ΔΠΚ, κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του ν.3213/2003.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο και εφόσον οι Διευθύνσεις Διοικητικού ήδη κατά την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων θα έχουν προσδιορίσει αιτιολογημένα και με απόλυτη βεβαιότητα ποιοι Υπάλληλοι έχουν την ιδιότητα του υπόχρεου σε υποβολή ΔΠΚ και ΔΟΣ, θα μπορούν άμεσα να καταρτίζουν περαιτέρω τις καταστάσεις υπόχρεων που υποβάλλονται κατ’ εφαρμογή της παρ.3 του αρ.1 του ν.3213/2003 και οι Υπάλληλοι θα ενημερώνονται άμεσα για τη σχετική τους υποχρέωση για υποβολή ΔΠΚ χωρίς να υπάρχει ανάγκη πλέον διακριτής ενημέρωσής τους για την υποχρέωσή τους αυτή.

Οι ανωτέρω Οδηγίες έχουν αποτυπωθεί στην Ενότητα Γ’ της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540/2020 Εγκυκλίου, το πλήρες κείμενο της οποίας βρίσκεται ΕΔΩ.