Δευ, 15 Απρ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Πολλαπλασιάζεται το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Πως εμπλέκονται οι ΟΤΑ

13/12/2018

Αύξηση των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης προβλέπεται στο σχέδιο νόμου που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση για 3,5 εργάσιμες ημέρες, συγκεκριμένα από χθες έως τη Δευτέρα στις 14:00.

 

Ειδικότερα, στο 12ο τη τάξει από τα 19 Υπουργεία της Κυβέρνησης προστίθεται μία νέα Ειδική Γραμματεία.

 

Υπενθυμίζεται, ότι αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο υπάρχουν

- ένας Γενικός Γραμματέας και

- ένας Ειδικός Γραμματέας Εθνικού Τυπογραφείου.

 

Τώρα δημιουργείται και τρίτη θέση Γραμματέα, για μια Ειδική Γραμματεία που θα ονομάζεται “Eιδική Γραμματεία υποστήριξης δράσεων διοικητικής ανασυγκρότησης και παρατηρητηρίου δημόσιας διοίκησης”.

 

Στην πρόσθετη Ειδική Γραμματεία το Ν/Σ θεσπίζει πως θα περιλαμβάνονται:

- δύο Τμήματα

- ένας διοικητικός Τομέας (ισοδυναμεί με Διεύθυνση) με δύο Μονάδες (ισοδυναμούν με Τμήματα)

- ένας διοικητικός Τομέας με τρεις Μονάδες (που αντιστοιχούν ομοίως σε Διεύθυνση και Τμήματα).

Συνολικά, δηλαδή, εννέα (9) θέσεις προϊσταμένων.

 

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του Δεύτερου Μέρους του Ν/Σ, στο ανωτέρω σχήμα θα υλοποιούνται “προγράμματα υποστήριξης και αναβάθμισης της διοικητικής ικανότητας φορέων του δημοσίου”.

Το πεδίο εφαρμογής τους περιλαμβάνει ρητά (παρ.1 αρ.17) και τους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού.

 

Ο Ειδικός Γραμματέας είναι αυτός που (παρ.1 αρ.17) θα παραλαμβάνει τα αιτήματα των Φορέων (δηλαδή και των Δήμων και Περιφερειών), αυτός θα τα αξιολογεί, αυτός θα καθορίζει τη σειρά προτεραιότητάς τους και αυτός θα προβαίνει σε “διαβουλεύσεις” και συζητήσεις μαζί τους. 

Οι διαβουλεύσεις του θα αφορούν, μεταξύ άλλων, “τους απαιτούμενους πόρους

Ο Ειδικός Γραμματέας θα εισηγείται στην Υπουργό και η Υπουργός θα εκδίδει την Απόφαση ένταξης.

 

Η δαπάνη των εν λόγω προγραμμάτων μπορεί να χρηματοδοτείται (παρ.1 αρ.18) “από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς”.

 

Αναλυτικότερα, η νέα διαμόρφωση των δομών του Υπουργείου προβλέπεται στο Κεφάλαιο Α’ “Στρατηγική διοικητικής ανασυγκρότησης – δομές παρακολούθησης και υποστήριξης”, στα άρθρα 12 έως και 16 και είναι η εξής:

 

1) Τμήμα διεθνούς και ευρωπαϊκής συνεργασίας,

 

2) Τμήμα διοίκησης προγραμμάτων και οικονομικής διαχείρισης,

 

3) Τομέας (=Διεύθυνση) που θα ονομάζεται Παρατηρητήριο δημόσιας διοίκησης, με στόχο την ανάπτυξη ολοκληρωμένου πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης των δημοσίων πολιτικών και μεταρρυθμίσεων για την ανασυγκρότηση της δημοσίας διοίκησης.  Θα περιλαμβάνει:

A) Μονάδα (=Τμήμα) συλλογής δεδομένων και παρακολούθησης της διοικητικής λειτουργίας,

B) Μονάδα αναλύσεων και επιστημονικής υποστήριξης.

 

4) Τομέας (=Διεύθυνση) υποστήριξης δράσεων διοικητικής ανασυγκρότησης, με στόχο την εκπόνηση και υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, τεχνικής βοήθειας και εμπειρογνωμοσύνης για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των φορέων της δημόσιας διοίκησης.

Θα αποτελείται από:

Α) Μονάδα εμπειρογνωμόνων Α’: ενδυνάμωση στρατηγικής ικανότητας και στοχοθεσίας,

Β) Μονάδα εμπειρογνωμόνων Β’: διοικητικής οργάνωσης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Γ) Μονάδα εμπειρογνωμόνων Γ’: απλοποίησης διαδικασιών και καταπολέμησης γραφειοκρατίας.

 

 

Μπορείτε να λάβετε και εσείς μέρος στη διαβούλευση του Υπουργείου, υποβάλλοντας τα σχόλιά σας για τα ανωτέρω και όλα τα υπόλοιπα άρθρα του, ΕΔΩ