Κυρ, 21 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι  > Σέρρες

Παράταση των ειδικών αδειών κατάληψης κοινόχρηστου χώρου

22/11/2021
Από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
ανακοινώνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 83 του Ν. 4850/2021 (ΦΕΚ
Α’ 208/5-11-2021) εκδόθηκε η αριθ. 1209/2021 απόφαση Δημάρχου με την
οποία παρατείνεται η ισχύς όλων των ειδικών αδειών κατάληψης
κοινοχρήστου χώρου που εκδόθηκαν λόγω covid έως 31-12-2021.