Πεμ, 06 Μαϊ 2021
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Παράταση για τα Δημοτικά Κοιμητήρια με το Ν/Σ του Υπ.Περιβάλλοντος

26/11/2020

Τη λειτουργία Δημοτικών Κοιμητηρίων αφορά το άρθρο 130 του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, που κατατέθηκε στη Βουλή την 25η Νοεμβρίου.

 

Με αυτό, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 η προθεσμία που προβλέπεται στο β’ εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 11 του ν.4237/2014, όπως είχε παραταθεί με την παρ.1 του άρθρου 137 του ν.4495/2017, σχετικά με τη λειτουργία Δημοτικών Νεκροταφίων σε χώρους που ήδη χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό εντός προστατευομένων από ειδικές διατάξεις περιοχών.

 

Προς πληρέστερη κατανόηση, διευκρινίζουμε ότι στο αρ.11 του ν.4237/2014 οριζόταν ότι επιτρέπεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, η λειτουργία Δημοτικών Νεκροταφείων σε χώρους που ήδη χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτόν εντός προστατευόμενων από ειδικές διατάξεις περιοχών.  Ο οικείος Δήμος υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος πλήρη τοπογραφική, γεωλογική και υδροτεχνική μελέτη καταλληλότητας και επάρκειας χώρου και μέσων εντός προθεσμίας 1 έτους από τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, αναστέλλεται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος η λειτουργία του Κοιμητηρίου, μέχρις υποβολής των μελετών αυτών και εντός οριζομένης προθεσμίας μετά την παρέλευση της οποίας παύει οριστικώς αυτή.

Στο αρ.137 του ν.4495/2017, ορίστηκε ότι η ανωτέρω προθεσμία (του β’ εδαφίου δηλαδή) λήγει στις 3 Φεβρουαρίου 2019.

Τώρα λοιπόν, η προθεσμία παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου 2021.

 

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το Νομοσχέδιο, όπως τελικώς κατατέθηκε στη Βουλή.