Σαβ, 22 Ιουν 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Οι υπάλληλοι της Αυτοδιοίκησης σε αριθμούς – Ποια στοιχεία δημοσίευσε το ΥΠΕΣ

31/10/2019

Στατιστικά στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης δημοσίευσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Βάσει αυτών, οι αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις τακτικού προσωπικού από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 2019 (Ιανουάριος έως και Αύγουστος) ανήλθαν σε 1.259.Το ίδιο χρονικό διάστημα, οι προσλήψεις και μεταφορές από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα στους ΟΤΑ ήταν 877.

Τα ανωτέρω νούμερα, όσον αφορά συνολικά τη Δημόσια Διοίκηση ανέρχονται αντιστοίχως σε 6.041 αποχωρήσεις έναντι 4.359 προσλήψεων/μεταφορών.

 

Το τακτικό προσωπικό των ΟΤΑ και συνολικά της Δημόσιας Διοίκησης (εκτός ΝΠΙΔ) εντός του 2019 διαμορφώθηκε ως εξής:

ΜΗΝΑΣ

ΟΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Ιανουάριος

82.944

564.356

Φεβρουάριος

82.895

564.253

Μάρτιος

82.860

564.741

Απρίλιος

82.913

564.900

Μάιος

82.865

564.823

Ιούνιος

82.831

564.941

Ιούλιος

82.883

564.787

Αύγουστος

83.055

566.765

 

Στο τακτικό προσωπικό περιλαμβάνονται στοιχεία “των μόνιμων υπαλλήλων/λειτουργών, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των απασχολουμένων με έμμισθη εντολή και των υπαλλήλων επί θητεία που μονιμοποιούνται με την λήξη της (Μέλη ΔΕΠ, Ιατροί ΕΣΥ, Ειδικοί Φρουροί)”.

 

Το έκτακτο προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης (εκτός ΝΠΙΔ) τον Ιούνιο ανερχόταν σε 105.267, εκ των οποίων οι ορισμένου χρόνου – συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι ήταν 103.213 και οι μετακλητοί 2.054.

Τον Αύγουστο το πλήθος διαμορφώθηκε σε 71.927 (69.905 και 2.022 αντιστοίχως).

(Στο έκτακτο προσωπικό περιλαμβάνονται και μισθοδοτούμενοι που προσλαμβάνονται στο  πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων και αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έτσι δεν επιβαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό.)

 

Σύμφωνα με τα ίδια δεδομένα, οι Αιρετοί συνολικά στο Δημόσιο ανήλθαν τον Αύγουστο σε 9.312.Οι Πρόεδροι / Μέλη Δ.Σ. / Όργανα Διοίκησης σε 1.508.

 

Τέλος, αναφορικά με τα ΝΠΙΔ τα δεδομένα διαμορφώθηκαν ως εξής τον Αύγουστο:

- Τακτικό Προσωπικό: 34.252, εκ των οποίων 6.232 στους ΟΤΑ.

- Έκτακτο Προσωπικό:

α) ορισμένου χρόνου – συμβάσεις έργου – ωρομίσθιοι: 18.953, εκ των οποίων 6.475 στους ΟΤΑ,

β) Πρόεδροι / Μέλη Δ.Σ. / Όργανα Διοίκησης: 1.882,

γ) λοιπές ειδικές περιπτώσεις: 3.597

 

Ακριβέστερα, μπορείτε να δείτε όλα τα δεδομένα του ανθρωπίνου δυναμικού στους κάτωθι Πίνακες:

- Συνολικά Στοιχεία ανά μήνα για το έτος 2019

http://apografi.gov.gr/images/Statistics/%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%9B%CE%9F_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A9%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5_08_2019.xlsx

- Στοιχεία Προσλήψεων - Αποχωρήσεων 2019

http://apografi.gov.gr/images/Statistics/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%95%CE%99%CE%A3_%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3_08_2019_.xlsx

- Μηνιαία Στοιχεία Αυγούστου 2019

http://apografi.gov.gr/images/Statistics/%CE%91%CE%A5%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A3_2019.xlsx

- Στοιχεία Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019 καθώς και προηγούμενων ετών

http://apografi.yap.gov.gr/apografi/