Κυρ, 21 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Οι 223 μόνιμες προσλήψεις σε Δήμους που δεν ανέφερε ο Χαρίτσης – Στο Τυπογραφείο η Πρόσκληση του ΑΣΕΠ

10/12/2018

Το ΑΣΕΠ έστειλε την 7η Δεκεμβρίου  προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο την 1ΠΔ/2018 Πρόσκληση – Ανακοίνωσή του, που περιλαμβάνει 557 κενές οργανικές θέσεις σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού και σε ΝΠΙΔ αυτών.

 

Οι 557 θέσεις εξειδικεύονται ως εξής:

- 104 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης,

- 94 Τεχνολογικής,

- 209 Δευτεροβάθμιας,

- 150 Υποχρεωτικής.

 

Για αυτές, όμως, θα μπορέσουν να υποβάλλουν Αίτηση και να διοριστούν μόνο 223 συγκεκριμένοι συμπολίτες μας και συγκεκριμένα:  

- 17 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης,

- 45 Τεχνολογικής,

- 83 Δευτεροβάθμιας,

- 78 Υποχρεωτικής.

 

Αυτό συμβαίνει διότι οι θέσεις μόνιμου διορισμού προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικής διαδικασίας μόνιμων προσλήψεων.

 

Τη νομοθέτησε η Κυβέρνηση με το αρ.82 του ν.4483/2017, του γνωστού ως “νόμου–σκούπα Σκουρλέτη”.

 

Εκεί είχε ψηφιστεί ότι οι Δήμοι μπορούν να προσλαμβάνουν σε μόνιμες θέσεις –κενές ή νέες– όσους περιλαμβάνονταν σε Προσωρινούς Πίνακες κατάταξης από 1.1.2008 έως 31.12.2010, απασχολήθηκαν προσωρινά σε Δήμους αλλά τελικά δεν περιλαμβάνονταν στους Οριστικούς Πίνακες.

 

Το Άρθρο περιέγραφε ειδική διαδικασία ώστε να προσληφθούν οι συγκεκριμένοι.

Τα βήματα της διαδικασίας, που πλέον έχουν ολοκληρωθεί, ήταν τα εξής:

 

Ι] Οι Δήμοι έστειλαν στο ΑΣΕΠ τα στοιχεία των προσώπων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Άρθρου.

 

ΙΙ] Το ΑΣΕΠ κατέταξε τα πρόσωπα αυτά σε Πίνακες ανά κατηγορία, κλάδο/ειδικότητα και περιφερειακή ενότητα, βάσει της βαθμολογίας που είχαν λάβει στους οριστικούς πίνακες της οικείας Προκήρυξης του Δήμου. Οι Πίνακες κατάταξης δημοσιεύθηκαν την 31η Μαΐου 2018.

 

ΙΙΙ] Το ΥΠΕΣ έστειλε στους Δήμους δύο Εγκυκλίους (το Σεπτέμβριο 2017 και τον Ιούνιο 2018), εξηγώντας τους την ειδική διαδικασία και ζητώντας να του στείλουν, εάν επιθυμούσαν, αιτήματα για προσλήψεις.

 

IV] Το ΥΠΕΣ, αφού συγκέντρωσε τα αιτήματα των Δήμων, τα προώθησε στο ΑΣΕΠ.

 

 

Φθάσαμε, λοιπόν, τώρα στο σημείο που το ΑΣΕΠ καλεί - με την υπό δημοσίευση Δημόσια Πρόσκληση - όσους περιλαμβάνονται στους από 31/5/2018 Πίνακες να υποβάλουν υποψηφιότητα και να δηλώσουν με γραπτή δήλωσή τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, τις προτιμήσεις τους.

 

Σύμφωνα με το Νόμο, η επιλογή των υποψηφίων στις νέες θέσεις θα γίνει με Απόφαση του ΑΣΕΠ.

 

 

Ο AIRETOS παρουσιάζει:

-τον Πίνακα  των 557 θέσεων ανά ΟΤΑ Α’ βαθμού,

-τους 4 Πίνακες με τους 223 που είχαν πριν περίπου δέκα χρόνια προσωρινά απασχοληθεί σε Δήμους και τώρα δικαιούνται μόνιμο διορισμό.