Σαβ, 13 Αυγ 2022
Αρχική  > Δήμοι

Ν/Σ:Οι ΟΤΑ θα μπορούν να λειτουργούν Χώρους Εποπτευόμενης Χρήσης Ναρκωτικών

28/1/2020

Στην τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου περί λειτουργίας Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ) ναρκωτικών ουσιών, προχωρά η Κυβέρνηση με το άρθρο 189 του Νομοσχεδίου περί Πολιτικής Προστασίας (“Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις”), που έχει κατατεθεί στη Βουλή.

 

Η νομοθετική παρέμβαση δίνει τη δυνατότητα και στους ΟΤΑ Α’ και Β’βαθμού να λειτουργούν ΧΕΧ

Επιπλέον, προβλέπει ότι οι ΧΕΧ μπορεί να λειτουργούν καιυπό τη μορφή κινητών μονάδων.

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, “ενισχύεται η προστασία της δημόσιας υγείας, η προαγωγή της υγείας των ενεργών χρηστών καθώς και η προετοιμασία τους για ένταξη σε προγράμματα θεραπείας”.Η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους καταγράφει πως προκαλείται δαπάνη των προϋπολογισμών των Φορέων από την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων ΧΕΧ, η οποία εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός ιδρυόμενων ΧΕΧ) και από την έκδοση Υπουργικής Απόφασης.

 

Ειδικότερα, επέρχονται τροποποιήσεις στην παρ.7 του αρ.22 του ν.4139/2013, η οποία είχε νομοθετηθεί το Μάρτιο του 2019 με την παρ.3 του αρ.91 του ν.4600/2019.

 

Για να γίνει άμεσα αντιληπτό τι αλλάζει, ο AIRETOSπαραθέτει κατωτέρω την παρ.7 όπως ισχύει μέχρι σήμερα (μαύρο χρώμα γραμματοσειράς), με χρωματική επισήμανση των σημείων που τώρα προσθέτει / διαγράφει το Νομοσχέδιο (κόκκινο χρώμα γραμματοσειράς).

 

παρ.7αρ.22ν.4139/2013όπως προστέθηκε με το αρ.91 του ν.4600/2019:

« 7. Οι εγκεκριμένοι φορείς του άρθρου 51,καθώς και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού μπορεί να λειτουργούν Χώρους Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ). Στους Χώρους Εποπτευόμενης Χρήσης παρέχονται υπηρεσίες για την ασφαλέστερη χρήση ναρκωτικών ουσιών και τη μείωση της βλάβης και των αρνητικών επιπτώσεων που συνδέονται με τη χρήση ναρκωτικών. Σκοπός λειτουργίας των ΧΕΧ είναι η προαγωγή της υγείας των ενεργών χρηστών, η προστασία της δημόσιας υγείας, η μείωση του επιπολασμού των μολυσματικών ασθενειών στον πληθυσμό των τοξικοεξαρτημένων, η πρόληψη και η έγκαιρη παρέμβαση για την αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας(overdose), η μείωση της δημόσιας όχλησης, η κινητοποίηση των χρηστών και η προετοιμασία τους για ένταξη σε προγράμματα θεραπείας. Οι Χώροι Εποπτευόμενης Χρήσης δύναται να λειτουργούν και υπό τη μορφή κινητών μονάδων.Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των ΧΕΧ, τα θέματα στελέχωσης και στέγασης, η δημιουργία, η τήρηση και η λειτουργία του Μητρώου Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών τους, το είδος, ο τύπος και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των κινητών μονάδωνκαι κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι Χώροι Εποπτευόμενης Χρήσης λειτουργούν, ύστερα από άδεια που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Η κατοχή και η χρήση ναρκωτικών ουσιών από τα άτομα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες των ΧΕΧ και εντός των παραπάνω Εποπτευόμενων Χώρων Χρήσης, με την προϋπόθεση ότι αυτοί εγγράφονται στο Μητρώο Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών των ΧΕΧ, δεν αποτελεί άδικη πράξη. »

 

Μπορείτε να θυμηθείτε ολόκληρο το Νομοσχέδιο ΕΔΩ