Σαβ, 15 Αυγ 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Ν/Σ: Παράταση στη Διοικητική Υποστήριξη των Δήμων έως την 1η Ιουνίου

12/12/2019

Με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, συνεχίζονται οι διαρκείς παρατάσεις στο χρόνο έναρξης άσκησης από τους Δήμους των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς, στο πλαίσιο των οριζόμενων στην περ.α΄ της παρ.1 του αρ.95 του Καλλικράτη(ν.3852/2010), για τις οποίες παρέχεται Διοικητική Υποστήριξη.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την τελευταία παράταση που είχε δοθεί με το αρ.28 του ν.4585/2018, χρόνος έναρξης θα ήταν η Πρωτοχρονιά (1η Ιανουαρίου 2020).

 

Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 46 του Ν/Σ, η Κυβέρνηση δίνει εξάμηνη παράταση, έως την 1η Ιουνίου 2020,  ορίζοντας ότι:

« 1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ.2 του αρ.1 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το αρ.1 του ν.4147/2013 (Α΄ 98), η ημερομηνία “1.1.2020” αντικαθίσταται από την ημερομηνία “1.6.2020”. »

 

Στην Αιτιολογική Έκθεση επεξηγείται πως « παρατείνεται για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο το μέτρο της διοικητικής υποστήριξης έως εφαρμογής ενός νέου πλαισίου τεχνικής υποστήριξης των ΟΤΑ, το οποίο ετέθη σε διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί στο αμέσως προσεχές διάστημα.»

 

Πράγματι, όπως έχετε διαβάσει στον AIRETO, η Κυβέρνηση είχε θέσει σε δημόσια διαβούλευση από την 18η έως την 25η Νοεμβρίου Νομοσχέδιο, τα άρθρα 22 και 23 του οποίου αφορούσαν το χρονίζον αυτό ζήτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εκεί περιλαμβανόταν ένα νέο καθεστώς για τη Διοικητική Υποστήριξη των Δήμων.

Τα εν λόγω άρθρα δεν κατατέθηκαν στη Βουλή. 

Ενώ μάλιστα σε αυτά αναγραφόταν ότι θα έδιναν μόνο 3μηνη παράταση,έως την 1η Μαρτίου 2020, τελικά κατετέθη και σήμερα ψηφίζεται 6μηνη, έως την 1η Ιουνίου.