Παρ, 02 Ιουν 2023
Αρχική  > Δήμοι

Νησιωτικοί Δήμοι: Ψηφίστηκε δυνατότητα τηλεδιάσκεψης στα Δημοτικά Συμβούλια

9/8/2019

Μια νομοθετική πρόβλεψη που ήδη ισχύει για τα Περιφερειακά Συμβούλια, επέκτεινε η Κυβέρνηση και στα Δημοτικά Συμβούλια των νησιωτικών Δήμων.

Με την παρ.8 της Τροπολογίας  του Υπουργείου Εσωτερικών που ψηφίστηκε την 8η Αυγούστου, στην παρ.1 του αρ.67 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του ν.3852/2010 προστέθηκε η εξής νέα ρύθμιση:

« Σε έκτακτες περιπτώσεις, στους νησιωτικού Δήμους το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις». 


Υπενθυμίζεται ότι για τον Β’ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχετική μέριμνα είχε ήδη ληφθεί πριν χρόνια.  

Στην παρ.1 του αρ.167 «Σύγκληση Περιφερειακού Συμβουλίου» του ν.3852/2010, ως ισχύει, προβλέπεται πως «στις νησιωτικές Περιφέρειες το Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το ίδιο ισχύει και για τις λοιπές Περιφέρειες σε κατεπείγουσες μόνο περιπτώσεις.»