Σαβ, 25 Μαϊ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Νίκη Κεραμέως από Βρυξέλλες: Προσλήψεις στο Δημόσιο με τεχνητή νοημοσύνη και Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

10/4/2024

Σε συνέδριο που συνδιοργανώνουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Βέλγικη Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης συμμετείχε την Τρίτη 9 Απριλίου η Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, με θέμα «Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και ευρωπαϊκές στρατηγικές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις: τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές».

 

Κατά τη συμμετοχή της σε πάνελ, η Υπουργός χαρακτήρισε το Ταμείο Ανάκαμψης ως ένα έκτακτο χρηματοδοτικό εργαλείο με εξαιρετικά σημαντικά μακροχρόνια οφέλη για τους πολίτες. Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα παραδείγματα επενδύσεων που υλοποιούνται στη χώρα μας στο πλαίσιο του Ταμείου για να υπογραμμίσει τα οφέλη αυτά, όπως το πρόγραμμα για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας με προϋπολογισμό σχεδόν 650 εκατ. ευρώ, έργο που επιβλέπει το Υπουργείο Εσωτερικών, με τη συμμετοχή 12 περιφερειών και 154 δήμων.

 

Η κα Κεραμέως ανέδειξε επίσης κρίσιμες μεταρρυθμίσεις που αφορούν στο έργο του Υπουργείου Εσωτερικών και οι οποίες αναπτύσσονται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης:

-           Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τις προσλήψεις του Δημοσίου, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη – ανάμεσα σε άλλα – τις αποχωρήσεις δημοσίων υπαλλήλων, συγκεκριμένα αιτήματα από δημόσιους φορείς, ανάγκες περαιτέρω ανάπτυξης δεξιοτήτων, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες του Δημοσίου (π.χ. ανάγκες για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης) και θα συνδράμει καθοριστικά το Υπουργείο Εσωτερικών στον ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων για την πραγματοποίηση πιο στοχευμένων προσλήψεων σύμφωνα με τις ανάγκες της χώρας.

-           Το Εθνικό Σύστημα Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, το οποίο επιτυγχάνει τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης (κεντρική Κυβέρνηση, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες, Δήμοι). Στόχος του είναι η αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων των αρμοδιοτήτων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

Αναφορικά με τη διαδικασία ολοκλήρωσης των έργων του ΤΑΑ, η Υπουργός υπογράμμισε ότι ο καθορισμός ορόσημων συμβάλλει στην έγκαιρη παράδοση των διαφορετικών τμημάτων των έργων. Πρόσθεσε μάλιστα ότι στην Ελλάδα έχει συγκροτηθεί ειδική υπηρεσία η οποία παρακολουθεί συνεχώς αυτή τη διαδικασία και πραγματοποιεί ελέγχους σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται.

 

Στη συγκεκριμένη ημερίδα συμμετείχαν και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Valdis Dombrovskis καθώς και ο Επίτροπος Οικονομίας Paolo Gentiloni.