Τρι, 23 Απρ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Μπορεί υπάλληλος που παραιτήθηκε να επανέλθει στο Δημόσιο; Γνωμοδότηση ΝΣΚ

18/12/2018
Γνωμοδότηση εξέδωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αναφορικά με το δικαίωμα επανόδου στην Υπηρεσία υπαλλήλου που παραιτήθηκε.
Η αριθμ. 207/2018 Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος απάντησε σε σχετικό Ερώτημα που είχε απευθύνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αφορούσε την υπόθεση τέως υπαλλήλου της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος, αφού ετέθη σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης της Υπηρεσίας, είχε μεταταχθεί στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού το 2014.
Το Φεβρουάριο του 2018 υπέβαλε παραίτηση, συγκεκριμένα και τις δύο προβλεπόμενες αιτήσεις παραίτησης, και το Μάρτιο εκδόθηκε Πράξη του Υπουργού που διεπίστωνε τη λύση της υπαλληλικής του σχέσης.
Τον Οκτώβριο, όμως, ο υπάλληλος αιτήθηκε να ανακληθεί η Πράξη και να επανέλθει στην Υπηρεσία.

Το αίτημά του επικαλείτο αφενός μεν πλάνη του ως προς τη δυνατότητα επαναφοράς μετά την παραίτηση, αφετέρου “σύγχυση και πνευματική διαταραχή του, λόγω διάλυσης, κατά την περίοδο αυτή, αρραβώνα και μακροχρόνιας σχέσης του”.

Το ΝΣΚ εξέτασε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και συγκεκριμένα τα άρθρα 131, 140, 141, 143 και 148 του ν.3528/2007 (του δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα), καθώς και τη συναφή νομολογία και βιβλιογραφία.

Στην κρίση του αναφέρει πως ο Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων δεν προβλέπει διαδικασία ανάκλησης της υποβληθείσης παραίτησης, ούτε από τον υπάλληλο, ούτε από τη Διοίκηση, μετά την αποδοχή της (ΣτΕ 3925/1994).

Εν τούτοις, έχει γίνει δεκτό ότι επιτρέπεται η ανάκληση της παραίτησης, σε περίπτωση που η περί παραιτήσεως βούληση είναι “ελαττωματική”.

Στα “παρακωλυτικά στοιχεία” της ελεύθερης διαμόρφωσης της βούλησης περιλαμβάνεται και “η πλάνη”, η οποία απαιτείται να είναι ουσιώδης, δηλαδή να αναφέρεται σε τόσο σημαντικό και σπουδαίο στοιχείο της κατάστασης στην οποία πρόκειται να περιέλθει ο υπάλληλος μετά τη λύση της σχέσης του με το Δημόσιο, ώστε αυτός, εάν το γνώριζε, να μην προέβαινε στη δήλωση παραίτησης.
Με την πλάνη εξομοιούται και η άγνοια.

Το ΝΣΚ παραθέτει σειρά περιπτώσεων για το πότε υπάρχει και πότε δεν υπάρχει “πλάνη”, όπως η αδυναμία συνταξιοδότησης μετά την παραίτηση, το ύψος της σύνταξης, αλλά και η έλλειψη συνείδησης των πραττομένων λ.χ. εξαιτίας βαριάς μέθης, υψηλού πυρετού, τοξικών ουσιών.

Μετά από εκτενή ανάλυση, το ΝΣΚ κατέληξε στο ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν αποδείχθηκε πως η θλίψη που βίωσε ο τ.Δημοτικός Αστυνομικός από το χωρισμό του ήταν τέτοιας βαρύτητας ώστε να μην είχε συνείδηση των πραττομένων, δεδομένου και ότι η ιατρική γνωμάτευση που προσκόμισε ήταν ιδιωτική, χωρίς άλλα επίσημα στοιχεία.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το ΝΣΚ ομόφωνα αποφάσισε, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, πως δεν είναι δυνατή η επάνοδος στην Υπηρεσία λόγω πλάνης και πνευματικής διαταραχής κατά το χρόνο υποβολής της παραίτησης.

Το πλήρες κείμενο της Γνωμοδότησης, με τη σχετική επιχειρηματολογία για το πότε στοιχειοθετείται και πότε όχι “πλάνη”, δηλαδή δικαίωμα επανόδου στην Υπηρεσία, είναι διαθέσιμο ΕΔΩ