Δευ, 15 Απρ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου εξετάζεται η νόμιμη λειτουργία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας

28/2/2024

Στέλιος Μαμαλάκης:  «Αδιαπραγμάτευτη θέση μας η ασφάλεια των παιδιών και όλων των κατοίκων του Αγίου Δημητρίου»


Ομόφωνα δεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο έγινε η εισήγηση του Δημάρχου Στέλιου Μαμαλάκη για το θέμα που προέκυψε από την τοποθέτηση κεραίας πλησίον του 3ου Δημοτικού & του 3ου  Νηπιαγωγείου Αγίου Δημητρίου. Η εισήγηση του δημάρχου ήταν αποτέλεσμα τόσο των προτάσεων όλων των δημοτικών παρατάξεων, όσο και της συζήτησης – διαβούλευσης που προηγήθηκε με γονείς και κηδεμόνες των παιδιών.


Πέρα από τη μη λειτουργία της συγκεκριμένης κεραίας, έως ότου επιβεβαιωθεί πλήρως ότι έχουν ακολουθηθεί όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες για την  ασφαλή χρήση της, ιδιαίτερη σημασία, στην εισήγηση του Στέλιου Μαμαλάκη έχει η πρόταση που αφορά στη σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής. Η επιτροπή που θα συσταθεί θα εξετάσει εάν και κατά πόσο πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία για τη λειτουργία όλων των κεραιών που έχουν αδειοδοτηθεί στο παρελθόν και λειτουργούν ήδη στον Άγιο Δημήτριο.


Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  στις  26 Φεβρουαρίου:


Με ομόφωνη απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου μετά από εισήγηση του δημάρχου Στέλιου Μαμαλάκη, η οποία έγινε κατόπιν διαλογικής συζήτησης και προτάσεων όλων των παρατάξεων και των γονέων συμφωνήθηκε:


·         Ο δήμος να προβεί με κάθε τρόπο σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για τον έλεγχο και τη μη λειτουργία της κεραίας και να δοθεί η εντολή στο τμήμα εσόδων να μην προχωρήσει στην έκδοση της σχετικής βεβαίωσης για ηλεκτροδότηση μέχρι να εκδικαστεί η άσκηση ασφαλιστικών μέτρων που θα κατατεθεί από τη νομική υπηρεσία για τη μη τοποθέτηση της κεραίας πλησίον του 3ου Δημοτικού Σχολείου και του 3ου  Νηπιαγωγείου Αγίου Δημητρίου.


·         Ανεξαρτήτως του ζητήματος της νομιμότητας ή μη της αδειοδότησης και των προβλεπόμενων ορίων μέτρησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για τον εν λόγω σταθμό, παραβιάζεται η αρχή της προφύλαξης σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο ούτε στο παραμικρό η υγεία ή ακόμα και η ποιότητα της ζωής των ευρισκόμενων προσώπων ακόμα και αν δεν εμπίπτει σε μετρήσιμα μεγέθη. Η εγκατάσταση λοιπόν της κεραίας πλήττει το αγαθό της υγείας καθώς και περιβαλλοντικά αγαθά στα οποία ανήκουν  κατά μεγάλο μέρος τα κοινά και κοινόχρηστα πράγματα, ο αέρας που αναπνέουμε, το περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε, των οποίων η χρήση και οι από αυτά ωφέλειες αφορούν άμεσα τη ζωή και την υγεία του ανθρώπου και ειδικότερα των παιδιών που φοιτούν στα παρακείμενα σχολεία -3Ο Νηπιαγωγείο και 3ο Δημοτικό του Δήμου Αγίου Δημητρίου- και συνιστούν βασικά στοιχεία για την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής.


·         Να συσταθεί διαπαραταξιακή επιτροπή που θα εξετάσει αν πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας όλων των κεραιών που έχουν αδειοδοτηθεί.