Σαβ, 25 Μαϊ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Κλεισθένης1: Δύο εβδομάδες σε ισχύ με το Υπουργείο απόν – Που εντοπίζονται προβλήματα

6/8/2018
Δεκαεπτά ημέρες έχουν περάσει από την έναρξη ισχύος του Κλεισθένη1 (19 Ιουλίου), είκοσι
τέσσερις
από την ψήφισή του (12 Ιουλίου), και ακόμη το Υπουργείο Εσωτερικών ΔΕΝ έχει εκδώσει
εγκύκλιο που να ενημερώνει Δήμους και Περιφέρειες, Αιρετούς και εργαζομένους, για την εφαρμογή
των διατάξεων που έχουν ξεκινήσει να ισχύουν.
Όπως αποδεικνύεται, η κυβερνητική ετοιμότητα εξαντλήθηκε στην παραγωγή του video για τον
Κλεισθένη1 (που άμεσα δημοσιεύθηκε την 19 η Ιουλίου, ταυτοχρόνως με τη δημοσίευση του Νόμου
σε Φ.Ε.Κ.), αφήνοντας την έγγραφη παροχή οδηγιών προς την Αυτοδιοίκηση σε δεύτερο χρόνο.

Ζητήματα και απορίες εντοπίζονται - σύμφωνα με ρεπορτάζ που πραγματοποίησε ο AIRETOS -
στις νέες διατάξεις για την οικονομική λειτουργία των Δήμων (Κεφάλαιο Ι του Νόμου), ιδίως ως
προς τη διάθεση πιστώσεων και την εκκαθάριση δαπανών.
Σε άλλους Δήμους προχώρησαν ήδη στην εφαρμογή των νέων άρθρων, σε άλλους αναμένουν τις
εφαρμοστικές κατευθύνσεις του Υπουργείου.
Αρκεί μια γρήγορη αναζήτηση στη Διαύγεια, για να αντιληφθεί κανείς ότι ακόμη και μετά την 19 η
Ιουλίου, άλλοι Δήμοι πράττουν Α και άλλοι Ω.

Για παράδειγμα, αλλού σταμάτησαν οι Αιρετοί (Δήμαρχος ή εξουσιοδοτηθείς Αντιδήμαρχος, κατά
περίπτωση) να συνυπογράφουν τα χρηματικά εντάλματα, αλλού συνεχίζουν.
Αντίστοιχο σκηνικό διαμορφώνεται, μέχρι στιγμής, και στη λήψη Αποφάσεων του συλλογικών
οργάνων
των Δήμων για όσα, σύμφωνα με τα αρ.203 και 206 του Νόμου, αναφέρεται ότι θα
υπογράφει πλέον μόνος του ο Δήμαρχος. Οι ενδοιασμοί αφορούν, για παράδειγμα, την έννοια της
εξειδικευμένης πίστωσης κατά τον Κλεισθένη1, το πως αυτή εφαρμόζεται στα στάδια των
δημοσίων συμβάσεων, ποια σημεία του προϋπολογισμού αυτή αφορά κλπ.
Αποτέλεσμα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετά Δημοτικά Συμβούλια και Οικονομικές
Επιτροπές να εξακολουθούν να αποφασίζουν για ό,τι αποφάσιζαν πριν την 19 η Ιουλίου,
εν
αναμονή σχετικής εγκυκλίου.

Επιπλέον θεματικό κεφάλαιο για το οποίο η Αυτοδιοίκηση τελεί εν αναμονή έγγραφων οδηγιών,
είναι η κατάργηση του υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας για τις αναθέσεις έως 60.000,00 €
και για τις πράξεις που επιβάλλουν τέλη στους δημότες.
Ταυτοχρόνως, δεν είναι λίγες οι συζητήσεις για τις μεταβατικές προβλέψεις για τους Φορείς
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), όπου υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες
συμμόρφωσης, καθώς και για νέες ρυθμίσεις περί νομικών προσώπων και περί προσωπικού
(Κεφάλαιο ΙΒ’), όπως για την πρόσληψη συμβούλων και συνεργατών.

“Το Δεκέμβριο 2010, ΠΡΙΝ τεθεί σε ισχύ ο Καλλικράτης, το Υπουργείο –πολιτική ηγεσία και
υπάλληλοι– ξενυχτούσαν στα Γραφεία τους, μες στις γιορτές, για να μας έχουν εγκαίρως εφοδιάσει
με τις αναγκαίες εγκυκλίους ΠΡΙΝ την Πρωτοχρονιά-έναρξης ισχύος”, περιγράφουν στον AIRETO
παλαιότεροι αυτοδιοικητικοί για όταν ανάμεσα στο πολιτικό προσωπικό Αυτοδιοίκησης-Υπουργείου
υπήρχε συνεργασία και θεσμικός αλληλοσεβασμός.

Άλλοι πάλι εκτιμούν ότι τέτοια έλλειψη ετοιμότητας εβδομάδες μετά την ψήφιση, μόνο τυχαία δεν
είναι
εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας, αφήνοντας σκοπίμως Αιρετούς και εργαζομένους να
“αυτοσχεδιάζουν” λίγους μήνες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές