Δευ, 11 Δεκ 2023
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Κατατέθηκε Ν/Σ για τις αδειοδοτήσεις και από Δήμους και Περιφέρειες

7/4/2021

Τις διαδικασίες αδειοδότησης σειράς οικονομικών δραστηριοτήτων, που σήμερα πραγματοποιούνταικαι από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τροποποιεί Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, το οποίοκατατέθηκε στη Βουλή την 5η Απριλίου

Ορισμένες από αυτές είναι σημαντικές και έχουν κατά καιρούς πρωταγωνιστήσει στην επικαιρότητα για τους ΟΤΑ, όπως π.χ. η αδειοδότηση λούνα παρκ.

Ειδικότερα, οι οικονομικές δραστηριότητες, την αδειοδότηση των οποίων ρυθμίζει το Ν/Σ, είναι οι εξής:

Ι]Δραστηριότητες λούνα- παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων, οι οποίες ασκούνται σε στεγασμένο ή υπαίθριο χώρο για την ψυχαγωγία του κοινού.

Εξαιρούνται τα ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα, οι χώροι παιδικής αναψυχής και οι παιδότοποι.

Αρμόδια ή αδειοδοτούσα Αρχή:ο Δήμος στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ασκείται η δραστηριότητα.

 

ΙΙ]Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) για άτομα με αναπηρία.

Αδειοδοτούσα Αρχή: η αρμόδια Υπηρεσία για θέματα δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας της Περιφέρειας.

 

ΙΙΙ]Σχολές Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης.

Αρμόδια Αρχή:η Λιμενική Αρχή που εδρεύει πλησιέστερα στον τόπο λειτουργίας της Σχολής

IV]Εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

Αδειοδοτούσα Αρχή: η Λιμενική Αρχή, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ασκείται η δραστηριότητα.

V]Σχολές επαγγελματικής κατάρτισης μεταφορέων.

Αρμόδια Αρχή: η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται ο χώρος λειτουργίας της Σχολής.

VI]Σχολές επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Αρμόδια Αρχή: η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται ο χώρος λειτουργίας της Σχολής.

VII]Συνεργεία οχημάτων

Αρμόδια Αρχή: η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας.

VIII]Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

Αρμόδια Αρχή: η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας.

IX]Πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων.

Αρμόδια Αρχή: η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας.

X]Σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων.

Αρμόδια Αρχή: η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας.

XI]Χώροι στάθμευσης βαρέων οχημάτων.

Αρμόδια Αρχή: η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας.

 

Επιπλέον, το Ν/Σ περιλαμβάνει ειδικές ρυθμίσεις για την αδειοδότηση:

- Τουριστικών δραστηριοτήτων

- Μεταποιητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων εφοδιαστικής - Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων.

 

Μπορείτε να δείτε το κατατεθέν Νομοσχέδιοκαι την Έκθεση που το συνοδεύει.