Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Κανονικά οι Άδειες στο Δημόσιο παρά τις Εκλογές: Εγκύκλιος Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης

17/4/2019

Εκδόθηκε και για αυτές τις Εκλογές η καθιερωμένη Εγκύκλιος «Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και χορήγησης κανονικών αδειών κατά τη διάρκεια των Αυτοδιοικητικών Εκλογών και των Ευρωεκλογών» από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.  Κοινοποιείται και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπά τους, μέσω των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

 

Πρόκειται ουσιαστικά για την Εγκύκλιο που είχε εκδώσει το Μάιο του 2014 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως τότε αρμόδιος Υπουργός, με μόνη διαφορά ότι εκείνος είχε φροντίσει να ενημερώσει ταυτοχρόνως τους Φορείς του Δημόσιου Τομέα για τις διευκολύνσεις που δικαιούνται οι Υπάλληλοι για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, ενώ η χθεσινή Εγκύκλιος παραπέμπει στην έκδοση άλλης, επόμενης, ειδικά για τις διευκολύνσεις.

 

Αυτό που αξίζει να κρατήσουν οι Υπάλληλοι από το περιεχόμενό της είναι ότι και σε αυτές τις Ευρωεκλογές ΔΕΝ θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση ανάκλησης/απαγόρευσης χορήγησης κανονικών αδειών.

Υπενθυμίζεται ότι η παρ.1 του αρ.9 του ν.4255/2014 παρέχει δυνατότητα στην Υπουργό να ενεργοποιήσει τέτοια απαγόρευση. 

Το Υπουργείο, λοιπόν, ξεκαθαρίζει ότι «δεν κρίνεται σκόπιμη η έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, η οποία να θέτει σε εφαρμογή τις διατάξεις του ισχύοντος, για τις βουλευτικές εκλογές, αρ.106 του π.δ.26/2012, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των Υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών δεν εμπλέκεται στην προετοιμασία και διεξαγωγή των Ευρωεκλογών. Συνεπώς, δεν θα ισχύσει για τις προσεχείς Ευρωεκλογές η ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών.Στο πλαίσιο αυτό, οι κανονικές άδειες απουσίας των Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα χορηγούνται λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες εκάστου Φορέα, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών». Ό,τι δηλαδή ίσχυσε και το 2014.

 

Το πλήρες κείμενο της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2351/14497/16.4.2019 Εγκυκλίου είναι διαθέσιμο ΕΔΩ