Κυρ, 24 Σεπ 2023
Αρχική  > Δήμοι

Γενικοί Γραμματείς Δήμων: Διορισμός και χωρίς θέση στον Οργανισμό

27/2/2020

Τροποποίηση για τους διορισμούς των Γενικών Γραμματέων Δήμων περιλαμβάνει το υπό ψήφιση Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με την παρ.6 του αρ.12 απαλείφεται η προϋπόθεση, πριν το διορισμό, να έχει συσταθεί θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.

Η προϋπόθεση που καταργείται ήταν όντως γραφειοκρατική, χωρίς να προσφέρει κάτι στη διαδικασία.  Και αυτό γιατί ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου είναι μετακλητός (δηλαδή όχι μόνιμος ούτε αορίστου χρόνου Υπάλληλος). Παύει να ασκεί τα καθήκοντα του και απολύεται αυτοδικαίως όταν ο Δήμαρχος που τον προσέλαβε απωλέσει την ιδιότητα του για οποιονδήποτε λόγο.

 

Ειδικότερα, η παρ.6 του αρ.12 του Ν/Σ ορίζει:

« 6. Η παρ.1 του αρ.161 του ν.3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Σε Δήμους και Συνδέσμους Δήμων μπορεί να διορίζεται μετακλητός Γενικός Γραμματέας, εφόσον υπάρχει ανάλογη οικονομική δυνατότητα. Για τον διορισμό δεν απαιτείται η πρόβλεψη της αντίστοιχης θέσης στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.“ »

 

Μέχρι σήμερα, η παρ.1 του αρ.161, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του αρ.15 του ν.4623/2019,  έχει το εξής περιεχόμενο:

« Δήμοι και Σύνδεσμοι Δήμων που έχουν ανάλογη οικονομική δυνατότητα, μπορούν με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας να συνιστούν θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα. Κατά την πρώτη θητεία των Δημοτικών Αρχών στους Δήμους που συνιστώνται με την παρ.1 του αρ.154 του ν.4600/2019, μπορεί να διορισθεί Γενικός Γραμματέας ακόμα και αν δεν προβλέπεται θέση στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. »

Όπως είδατε δηλαδή, υπήρχε ήδη η εξαίρεση ειδικά για την πρώτη θητεία των 12 νέων Δήμων, πρόβλεψη που ουσιαστικά γενικεύεται για όλους τους Δήμους.

 

Η Αιτιολογική Έκθεση εξηγεί ότι « καταργείται η υποχρεωτική πρόβλεψη στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της θέσης του Γενικού Γραμματέα Δήμου, ως θέση μετακλητή. »

 

Υπενθυμίζουμε ότι είναι η δεύτερη παρέμβαση της νυν Κυβέρνησης για τους Γενικούς Γραμματείς των Δήμων. 

Η πρώτη έγινε τον Αύγουστο  , όταν με τον 4623/2019 απαλείφθηκε το πληθυσμιακό όριο και προβλέφθηκε ότι Γενικοί Γραμματείς μπορούν να διορίζονται σε όλους τους Δήμους(εφόσον έχουν οικονομική δυνατότητα) ανεξαρτήτως πληθυσμού.